Τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής 2022-2023


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικών Σχολών, οι οποίες θα ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο κατάλογος ΕΔΩ
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1092