Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων εισδοχής στα ΜΙΕΕΚ για το 2022-2023


 Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων εισδοχής για φοίτηση στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.. Οι επιτυχόντες θα κληθούν εντός της εβδομάδας για να συμπληρώσουν το Έντυπο αποδοχής της θέσης στα κατά τόπους Ινστιτούτα. Η έναρξη των μαθημάτων ορίστηκε στις 20/9/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


987