ΜΙΔ: Προκήρυξη Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Δημόσια Διοίκηση


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την προκήρυξη του 24ου ελληνόφωνου Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση 2020-2021 (βραδινής φοίτησης) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ).

Στόχος του Προγράμματος Μάστερ είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από πέντε ενότητες και αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2020 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2021. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ.  

Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.700 και καταβάλλονται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο ποσό €2.565.  Το ΜΙΔ ενημερώνει επίσης τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες  ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης θα προσφέρει τέσσερις υποτροφίες ύψους €1.000 εκάστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας) στους υποψήφιους και υποψήφιες που θα εξασφαλίσουν την ψηλότερη βαθμολογία στην εξέταση εισδοχής του Προγράμματος.

Όσοι και όσες επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Πρόγραμμα Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση, θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020. Για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Άκη Νικολαΐδη (22806117, [email protected]) ή

Στις Λειτουργούς του ΜΙΔ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, [email protected]) και

κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected])

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


588