ΜΙΔ: Υποβολή Αιτήσεων για το ελληνόφωνο Πρόγραμμα ΜΒΑ ή MPA


Παραχώρηση Υποτροφιών για μερική κάλυψη των διδάκτρων

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το αναγνωρισμένο βραδινό ελληνόφωνο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση 2020-2021 θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2020. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy.

Το ΜΙΔ ενημερώνει επίσης ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης προσφέρει τέσσερις υποτροφίες ύψους €1.000 έκαστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας) στους υποψήφιους και υποψήφιες που θα εξασφαλίσουν την ψηλότερη βαθμολογία στην εξέταση εισδοχής του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε πέντε ενότητες. Αρχίζει την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2021. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.700 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


503