Βραδινό πρόγραμμα MBA του Mediterranean Institute of Management


Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM), που είναι το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), ανακοινώνει την προκήρυξη του αγγλόφωνου προγράμματος ΜΒΑ 2020-2021 βραδινής φοίτησης.  Το ΜΙM υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΜ είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Στόχος του Προγράμματος ΜΒΑ είναι να προσφέρει στους εργαζομένους και εργαζόμενες πτυχιούχους την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης σε άνεργους και άνεργες πτυχιούχους τόσο ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα Διεύθυνσης, όσο και την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθιστώντας τους/τες έτσι περισσότερο ελκυστικούς/ές προς δυνητικούς/ές εργοδότες/εργοδότριες.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις ενότητες, αρχίζει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2021. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτήρια του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, τέσσερις φορές την εβδομάδα από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ.  Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.700 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά ενότητα

Όσοι και όσες επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα ΜΒΑ, θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στο ΜΙΜ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020.  Για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΜ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:
Προϊστάμενος του ΜΙΜ κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη (22806117, [email protected]) ή
Λειτουργός του ΜΙΜ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, [email protected]) ή
Λειτουργός του ΜΙΜ κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected])

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


486