Προκήρυξη Αγγλόφωνου Βραδινού Προγράμματος ΜΒΑ του ΜΙΜ


Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020

Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM) ανακοινώνει την προκήρυξη του αγγλόφωνου Προγράμματος ΜΒΑ 2020-2021 βραδινής φοίτησης. Το ΜΙM υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελεί την Πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο.

Σημαντικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

  • Τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: 10 Σεπτεμβρίου 2020 ( μέσω της ιστοσελίδας: www.mim.ac.cy )
  • Το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
  • Διάρκεια πλήρους φοίτησης: 13 μήνες
  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης του Προγράμματος σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη
  • Δίδακτρα €3.700 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας
  • Προσφορά τεσσάρων υποτροφιών ύψους €1.240 έκαστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας)
  • Πρακτική Κατάρτιση (Internship) για άνεργους πτυχιούχους
  • Έναρξη Προγράμματος: 28 Σεπτεμβρίου 2020

Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΜ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ, κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή

Στις Λειτουργούς του ΜΙΜ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, [email protected] ) και κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected] ).

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


584