Παραλαβή Πτυχίων από τους/τις απόφοιτους του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 η παραλαβή των πτυχίων από τους/τις απόφοιτους του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τα έκτακτα μέτρα που αφορούν στην πανδημία του Covid-19, η φετινή τελετή αποφοίτησης ακυρώθηκε για λόγους δημόσιας υγείας.

Το ΜΙΔ συγχαίρει τους/τις απόφοιτους του και ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς, οι οποίοι αναγνωρίζοντας την ακαδημαϊκή αριστεία και το έργο του ΜΙΔ ευρύτερα, χορήγησαν χρηματικά βραβεία σε πρωτεύσαντες/πρωτεύσασες: την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ και την εταιρεία Scientronics.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΜΙΔ προσφέρουν στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διευθυντική σταδιοδρομία. Μέσα από μια ολοκληρωμένη θεματολογία παρέχονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια για αποτελεσματική εκτέλεση των διευθυντικών τους καθηκόντων και ενεργό και ουσιαστική συνεισφορά στην επιτυχημένη πορεία του οργανισμού στον οποίο εργάζονται

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


638