ΜΙΔ: Υποβολή αιτήσεων για τα ελληνόφωνα Προγράμματα ΜΒΑ ή MPA


Παραχώρηση υποτροφιών για μερική κάλυψη των διδάκτρων

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα αναγνωρισμένα βραδινά ελληνόφωνα Προγράμματα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση 2021-2022 θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2021. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy.

 Το ΜΙΔ ενημερώνει επίσης ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης προσφέρει τέσσερις υποτροφίες ύψους €1.250 έκαστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας) στους υποψήφιους και υποψήφιες που θα εξασφαλίσουν την ψηλότερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση του Προγράμματος.

Τα μαθήματα των Προγραμμάτων αρχίζουν τον Φεβρουάριο του 2021 και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του 2022.   Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.700 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα  μεταπτυχιακά Προγράμματα,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη (22806117, [email protected]) ή στις Λειτουργούς του ΜΙΔ: κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, [email protected]) ,και

κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected])

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


987