Συμμετοχή του ΜΙM στη διαδικτυακή εκδήλωση «Festival of Excellence»


Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM), ως μέλος του Business Graduates Association (BGA), συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση «Festival of Excellence» που οργανώθηκε από τον AMBA (Association of MBAs) & BGA. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2021. Το ΜΙM, στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του στο επιχειρηματικό περιβάλλον επιχορήγησε τη συμμετοχή 10 φοιτητών/φοιτητριών και αποφοίτων στην εν λόγω εκδήλωση.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες υπό το φως των αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων, μέσα από μια σειρά εικονικών διαδραστικών συνεδριών, με βάση την εμπειρία καταξιωμένων στοχαστών, επαγγελματιών και ομιλητών. 

Ανάμεσα σε άλλα έγινε αναφορά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που οι Σχολές Διοίκησης αλλά και οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή και δια βίου μάθηση, μέσα από την εξέταση στρατηγικών και ευκαιριών που οι Σχολές Διοίκησης έχουν στη διάθεσή τους, ώστε  να προσφέρουν στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτους στοχευμένα και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και εισηγήσεις τόσο των ιδίων όσο και παραδείγματα από τον εταιρικό κόσμο.

Οι εισηγητές τόνισαν ότι κατά το στάδιο της διαμόρφωσης του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών οι Σχολές Διοίκησης θα πρέπει να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη και την παράμετρο του ποιες γνώσεις και δεξιότητες αναμένουν οι εργοδότες να κατέχουν οι απόφοιτοι. 

Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία σε όσους συμμετέχοντες και όσες συμμετέχουσες το επιθυμούσαν να έρθουν σε επαφή με ειδικούς από εργοδότες και κορυφαίους οργανισμούς όπως: Amazon, Eli & Lilly Company, Johnson & Johnson, Living Goods, McKenzie & Co, PwC και Royal Bank of Scotland. 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


250