Αγγλόφωνο Βραδινό Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΜ


1η περίοδος υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021

Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM) υπενθυμίζει ότι η 1η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το αγγλόφωνο Πρόγραμμα  ΜΒΑ 2021-2022 βραδινής φοίτησης ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2021. Σε υποψήφιους/υποψήφιες που θα υποβάλουν αίτηση σε αυτή την περίοδο, θα παραχωρούνται θέσεις στο Πρόγραμμα, νοουμένου ότι έχουν τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή/και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση.

Σημαντικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

  • Το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
  • Διάρκεια πλήρους φοίτησης: 13 μήνες
  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης του Προγράμματος σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη
  • Δίδακτρα €3.900 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας
  • Προσφορά τεσσάρων υποτροφιών ύψους €1.300 εκάστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας)
  • Πρακτική Κατάρτιση (Internship) για άνεργους πτυχιούχους
  • Τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης 2ης περιόδου: 9 Σεπτεμβρίου 2021 ( μέσω της ιστοσελίδας: www.mim.ac.cy )
  • Έναρξη Προγράμματος: 27 Σεπτεμβρίου 2021

 

Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΜ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ, κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή

Στις Λειτουργούς του ΜΙΜ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, [email protected] ) και κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected] ).

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


252