Διορισμός νέων μελών στο Συμβούλιο του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης


Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) που υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) ανακοινώνει ότι στις 24 Ιουνίου 2021 το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την πρόταση του ΥΕΠΚΑ για αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου του ΜΙΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων.

Τα νέα μέλη του Συμβουλίου του ΜΙΔ είναι τα ακόλουθα:

(α) Δρ. Πανίκος Γιωργούδης, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

(β) κα Δάφνη Συμεωνίδου, Ανώτερη Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού, ως εκπρόσωπος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

(γ) Δρ. Αλεξία Παναγιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως πρόσωπο με ειδικές γνώσεις/ικανότητες σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(δ) κα Μαρία Νικολάου Χρίστου, Ανώτερη Λειτουργός Παραγωγικότητας ως δεύτερος εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής.

Ακολουθεί η νέα σύνθεση του Συμβουλίου:

Σύνθεση Συμβουλίου Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης

α/α

Ονοματεπώνυμο

Θέση/Τίτλος

Φορέας

 

Μαρία Νικολάου

Ανώτερη Λειτουργός Παραγωγικότητας

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου / ΜΙΔ

 

Κυπριανός Νικολαΐδης

(Αντιπρόεδρος)

Ανώτερος Λειτουργός Παραγωγικότητας, Προϊστάμενος ΜΙΔ

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου / ΜΙΔ

 

Μάριος Μιχαηλίδης

Προϊστάμενος

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

 

Πανίκος Γιωργούδης (Δρ)

Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Ιωάννα Κλεάνθους

Διευθύντρια Προγραμματισμού

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

 

Δάφνη Συμεωνίδου,

Ανώτερη Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Παρασκευάς Αναστασίου

Προϊστάμενος

Τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής, Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων

 

Όθωνας Θεοδούλου

Πρόεδρος

ΕΒΕ Λάρνακας

 

Γιώργος Ματθαιόπουλος

Αναπληρωτής Διευθυντής

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

 

Παναγιώτης Αγγελίδης (Δρ)

Καθηγητής

Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

Αλεξία Παναγιώτου (Δρ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


434