Παραχώρηση τεσσάρων υποτροφιών για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΜ


Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM), στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες πτυχιούχους ότι θα προσφερθούν τέσσερις υποτροφίες ύψους €1.300 εκάστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας) στο αγγλόφωνο Πρόγραμμα ΜΒΑ 2021-2022 (βραδινή φοίτηση με διάρκεια 13 μήνες).

Το ΜΙM υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελεί την Πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο.

Σημαντικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

  • Τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: 9 Σεπτεμβρίου 2021 ( μέσω της ιστοσελίδας: www.mim.ac.cy )
  • Το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης του Προγράμματος σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη
  • Δίδακτρα €3.900 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας
  • Πρακτική Κατάρτιση (Internship) για άνεργους πτυχιούχους
  • Έναρξη Προγράμματος: 27 Σεπτεμβρίου 2021

Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΜ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στη Λειτουργό του ΜΙΜ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, [email protected]).

(ΝΓ/ΕΧΡ)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


400