ΜΙΜ: Υποβολή αιτήσεων μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2022 για το Αγγλόφωνο Βραδινό Πρόγραμμα ΜΒΑ


Η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το αγγλόφωνο Πρόγραμμα  ΜΒΑ 2022-2023 βραδινής φοίτησης ολοκληρώνεται στις 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Σημαντικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

  • Το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
  • Διάρκεια πλήρους φοίτησης: 13 μήνες
  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης του Προγράμματος σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη
  • Δίδακτρα €3.900 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας
  • Προσφορά τεσσάρων υποτροφιών ύψους €1.300 εκάστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας)
  • Πρακτική Κατάρτιση (Internship) για άνεργους πτυχιούχους
  • Έναρξη Προγράμματος: 26 Σεπτεμβρίου 2022

Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΜ: https://mim.ac.cy/mim/mim.nsf/home2_en/home2_en?opendocument  ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ, κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή

Στις Λειτουργούς του ΜΙΜ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, [email protected] ) και κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected] ).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


895