Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ανοικτή διάλεξη του ΜΙΔ, για τις άυλες δεξιότητες (SOFT SKILLS)


Στις 18 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ανοικτή διάλεξη του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ), διάρκειας δυο ωρών, με θέμα: «Άυλες Δεξιότητες (SOFT SKILLS) ως απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο για όλους».

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στους χώρους των κεντρικών γραφείων του ΚΕΠΑ/ΜΙΔ στη Λευκωσία, με εισηγήτρια την κυρία Άννα Ξυνιστέρη, με δυνατότητα διαδικτυακής επίσης παρακολούθησης. Τη διάλεξη παρακολούθησαν είκοσι άτομα με φυσική παρουσία και τριάντα άτομα με διαδικτυακή συμμετοχή.

Η διάλεξη εστιάστηκε στην εξοικείωση με τον όρο άυλες δεξιότητες, σε σύντομη περιγραφή των βασικών άυλων δεξιοτήτων και σε παρουσίαση τεχνικών και στρατηγικών ανάπτυξης των άυλων δεξιοτήτων.

Η υπό αναφορά Ανοικτή Διάλεξη αποτελεί την πρώτη από σειρά διαλέξεων σχετικές με το θέμα. Η δεύτερη σε σειρά Ανοικτή Διάλεξη προγραμματίζεται το Φθινόπωρο του 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Μελίνα Νεοφύτου (22806141, mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy ). 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


974