Αγγλόφωνο Βραδινό Πρόγραμμα ΜΒΑ στο ΜΙΜ: Υποβολή Αιτήσεων μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2023


Το Mediterranean Institute of Management (MIM) δέχεται αιτήσεις για πέντε(5) διαθέσιμες θέσεις για το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα ΜΒΑ που θα αρχίσει στις 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΜ: https://mim.ac.cy/mim/mim.nsf/home2_en/home2_en?opendocument 

Σημαντικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

  • Το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
  • Διάρκεια πλήρους φοίτησης: 13 μήνες
  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης του Προγράμματος σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη
  • Δίδακτρα €3.900 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας
  • Πρακτική Κατάρτιση (Internship) για άνεργους πτυχιούχους

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ. 22806106/166/131

Email: mim@kepa.mlsi.gov.cy

Website: www.mim.ac.cy
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


616