ΜΙΔ: Προκήρυξη Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων /Δημόσια Διοίκηση


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την προκήρυξη του 21ου Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση 2017-2018 (βραδινής φοίτησης) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ).

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες και αρχίζει το Φεβρουάριο του 2017 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2018.  Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτίρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ.  Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν επίσης τη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας και να την υποβάλουν τον Οκτώβριο του 2018

Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 και καταβάλλονται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο ποσό €2.565. 

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Πρόγραμμα Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση, θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017.  Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Άκη Νικολαΐδη (22806117, [email protected]) ή

Στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected])

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


59