Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία και από Ειδικούς στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία

08 Νοε 2018 - 11:36


Ενημερωτική εκδήλωση στο ΥΠΠ για τη Μαθητεία στο πλαίσιο του Ευρωπ. Προγράμματος AppHelp4SMEs

30 Οκτ 2018 - 14:28


Ειδοποίηση Ανάθεσης Σύμβασης για Διδασκαλία στο έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης»

25 Οκτ 2018 - 15:08


Ειδοποίηση ανάθεσης σύμβασης για Διδασκαλία στο έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης»

11 Οκτ 2018 - 18:12


Ανακοίνωση Τελικών Μητρώων Τοπικών Υπευθύνων στα Επιμορφωτικά Κέντρα

03 Οκτ 2018 - 17:59


Ανάθεση σύμβασης για Αγορά Υπηρεσιών: Διδασκαλία στο έργο Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης»

03 Οκτ 2018 - 16:47


«Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία και από Ειδικούς στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία

28 Σεπ 2018 - 18:56


Aποτελέσματα Αγοράς Υπηρεσιών για Διδασκαλία Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας

13 Σεπ 2018 - 19:24


Απαντήσεις σε απορίες ενδιαφερομένων για τον Διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών γαι διδασκαλία στα ΜΙΕΕΚ

06 Αυγ 2018 - 12:55


Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στα ΜΙΕΕΚ. Δημιουργία Μητρώου

20 Ιουλ 2018 - 18:11

Newsletter