Αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία και από ειδικούς στη Νέα Σύχγρονη Μαθητεία

20 Ιουλ 2018 - 17:54


Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων και της πρόσβασής τους στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση

23 Ιουν 2018 - 11:59


«Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων και της πρόσβασής τους στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση»

14 Ιουν 2018 - 13:19


Έναρξη της υλοποίησης του έργου «Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε άτομα ΝΕΕΤ

06 Ιουν 2018 - 15:42


Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης στην Κύπρο

18 Μαι 2018 - 17:19


Ειδοποίηση Ανάθεσης Σύμβασης για Αγορά Υπηρεσιών στο έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης»

20 Απρ 2018 - 14:33

Newsletter