Νέο έντυπο από 1/1 ανακοινώνουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΚΥΠΕ - Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνουν το κοινό ότι από 1/1/2019 ισχύει το νέο έντυπο «Αίτηση Αυτοτελώς Εργαζομένου για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόδημα» με αρ. ΥΚΑ 1-2017.

Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται με την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων στοιχείων/δικαιολογητικών, διαφορετικά θα θεωρείται ως μη παραληφθείσα και σε αυτή την περίπτωση ο αιτητής θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει εισφορές αυτοτελώς εργαζομένου βάσει του τεκμαρτού εισοδήματος της επαγγελματικής του κατηγορίας.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα  των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy/sid. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter222