Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ: Θα προκύψουν προβλήματα στη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης


Ανακοίνωση του Συνδέσμου Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, σε σχέση με τον όγκο της εξεταστέας ύλης στις εξετάσεις τετραμήνων αναφέρει:

«Είναι πολύ καλά γνωστό, ότι η αξιολόγηση των τετραμήνων εφαρμόζεται από τη φετινή σχολική χρονιά, 2019-2020, για τους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Λυκείου και των Τεχνικών Σχολών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης, έχουμε πρόσφατα πληροφορηθεί  για τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, τα οποία είναι γενικά αποδεκτό ότι είναι ιδιαίτερα ασφυκτικά.

Ο Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Βιολόγους, διαβλέπει τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν στη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης, σε σχέση με τον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο. Γι΄ αυτό το λόγο, προχωρήσαμε μαζί με ομάδα δώδεκα έμπειρων συναδέλφων εκπαιδευτικών Βιολόγων, στην ανάλυση του προγραμματισμού του ΥΠΠΑΝ για το μάθημα της Βιολογίας της Α΄ τάξης λυκείου. Η ανάλυση του προγραμματισμού από την ομάδα των εκπαιδευτικών, έδειξε ότι οι περίοδοι διδασκαλίας που διατίθενται για τους συγκεκριμένους ΔΕΕ, όπως καταγράφονται στους προγραμματισμούς του ΥΠΠΑΝ, σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν. Είναι κοινή διαπίστωση όλων, ότι απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος, τουλάχιστον κατά 30% επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνου.

Επιπρόσθετα, δεν έχει ληφθεί υπόψη από τους αρμόδιους, το γεγονός ότι στη χρονική περίοδο για τη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης, από την έναρξη των μαθημάτων και μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, χάνονται πολλές περίοδοι διδασκαλίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε αυτή την περίοδο υπάρχουν τρεις σχολικές αργίες, μια μέρα για εκδρομή και επίσης μια μέρα για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις των αντρών καθηγητών. Υπάρχουν ακόμα σωρεία εκδηλώσεων (αγιασμός, ψευδοκράτος, εορτασμοί για τις εθνικές επετείους, αιμοδοσίες κλπ), που αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Αναφέρουμε ακόμα, ότι το μάθημα της Βιολογίας Α΄ λυκείου, αν και εξεταζόμενο μάθημα στην ομάδα προσανατολισμού 2, διδάσκεται μόνο μία περίοδο εβδομαδιαία. Είναι περιττό να τονίσουμε ότι αυτό από μόνο του αποτελεί σχήμα οξύμωρο και ότι το μάθημα θα έπρεπε να διδάσκεται δύο περιόδους εβδομαδιαία. Το γεγονός ότι το μάθημα διδάσκεται μόνο μια περίοδο εβδομαδιαία, δημιουργεί αρνητικότερες συνέπειες, στις περιπτώσεις απώλειας διδακτικού χρόνου.

Συνυπολογίζοντας όλες τις πιο πάνω παραμέτρους και συναισθανόμενοι την ευθύνη που μας αναλογεί, αναγκαζόμαστε ως Σύνδεσμος να προβούμε σε αυτή την ανακοίνωση, ώστε να προειδοποιήσουμε ότι, τυχόν επιμονή του ΥΠΠΑΝ για διατήρηση του συγκεκριμένου προγραμματισμού, θα φέρει τα ακόλουθα πιθανά αποτελέσματα:

  1. Να μην καταστεί δυνατό να καλυφθεί το σύνολο της εξεταστέας ύλης, μέσω της διδασκαλίας των ΔΕΕ.
  2. Να χρησιμοποιηθεί εξ΄ ανάγκης από τους εκπαιδευτικούς μετωπική διδασκαλία, η οποία όμως είναι παντελώς ακατάλληλη, εκ διαμέτρου αντίθετη με τη φιλοσοφία των σύγχρονων μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας, όπως αυτές  αναπτύσσονται και προωθούνται μέσω του ΠΙΚ και της Επιθεώρησης Βιολογίας και οπωσδήποτε ασύμβατη με τα αντίστοιχα σχολικά συγγράμματα.

Σε κάθε περίπτωση και οι δύο πιο πάνω καταλήξεις θα αποτελέσουν αποτυχία για το νέο σύστημα. Εκείνο όμως που είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι τα θύματα αυτής της αποτυχίας θα είναι οι μαθητές  μας, οι οποίοι θα επηρεαστούν αρνητικά, βρισκόμενοι στο ξεκίνημα της σχολικής τους ζωής στο λύκειο.

Γι΄ αυτούς τους λόγους, καλούμε το ΥΠΠΑΝ όπως τροποποιήσει άμεσα τους προγραμματισμούς της ύλης της Βιολογίας Α ΄ λυκείου, μειώνοντας την εξεταστέα ύλη, ώστε, όχι μόνο να καταστεί δυνατή η πλήρης διδασκαλία των εξεταζόμενων δεικτών επιτυχίας,  αλλά επιπλέον αυτοί να διδαχθούν με τις κατάλληλες διαδικασίες μάθησης.

Καταληκτικά, είμαστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοι Βιολόγοι θα καταβάλουν, όπως πάντα άλλωστε, το άπαν των δυνάμεων τους για να διεκπεραιώσουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους. Όμως, στην περίπτωση που το ΥΠΠΑΝ δεν προβεί σε σημαντικές ελαφρύνσεις όσον αφορά στην εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Βιολογίας Α΄ λυκείου, οι προσπάθειες αυτές δε θα είναι αρκετές. Ως εκ τούτου, δηλώνουμε απερίφραστα ότι δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για τις συνέπειες που θα δημιουργηθούν, για τις οποίες εξάλλου έχουμε προειδοποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεση του ΥΠΠΑΝ για κάθε διευκρίνιση αλλά και συνεργασία, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του μαθητή».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1184