Εισήγηση Συνδέσμου Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ προς τα μέλη του


Για αποφυγή της διεξαγωγής πειραμάτων από τους ίδιους τους μαθητές, λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών ανά τμήμα

Με ανακοίνωση του Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ απευθύνεται προς τα μέλη τουκαι εισηγείται

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι γνωστό ότι η επιστήμη της Βιολογίας βασίζεται στην παρατήρηση και το πείραμα. Κατ΄επέκταση και το μάθημα της Βιολογίας είναι μάθημα εργαστηριακό. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών στα διάφορα τμήματα Βιολογίας Πανεπιστημίων ανά το παγκόσμιο, αλλά και από τα σχολικά εγχειρίδια όλων των τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό πειραμάτων.

Τα ΝΑΠ, ευθυγραμμισμένα με τις αλματώδεις εξελίξεις που σημειώνει η Βιολογία τις τελευταίες δεκαετίες, εξελίξεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με εξαιρετικής σημασίας πειραματικές ανακαλύψεις, προνοούν σημαντικά αυξημένο αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, σε σχέση με παλαιότερα. Μέσα από τα ΝΑΠ, ο μαθητής αξιοποιώντας ποικίλες πρακτικές δραστηριότητες και πειράματα, καταλήγει μόνος του, με ένα βιωματικό και σύγχρονο τρόπο στην κατάκτηση της γνώσης.

Εμείς οι Βιολόγοι εκπαιδευτικοί, καλούμαστε σήμερα να εφαρμόσουμε αυτά τα αναλυτικά προγράμματα σε τάξεις με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, σε σχέση με αυτόν που προβλέπεται στα εργαστηριοποιημένα μαθήματα. Έτσι, είναι προφανές ότι τίθενται σοβαρότατα θέματα ασφάλειας για τους ίδιους τους μαθητές αλλά και για τους καθηγητές, κατά τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων.

Είναι ακόμα γεγονός, ότι ο πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων σε κάθε τάξη δεν επιτρέπει την αποτελεσματική εκτέλεση των πειραμάτων και την εμπέδωσή τους, αφού ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να επιβλέψει και να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών σε μια τάξη. Το ίδιο δεν συμβαίνει στα άλλα μαθήματα των φυσικών επιστημών, τα οποία έχουν πλήρως εργαστηριοποιηθεί και στα οποία τα οφέλη από την εργαστηριοποίηση είναι πλέον, αναντίλεκτα, πολύ μεγάλα.

Ο Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, από το 2010 διεκδικεί και απαιτεί το αυτονόητο, την εργαστηριοποίηση του μαθήματος της Βιολογίας. Σε επαφές που είχαμε τα τελευταία χρόνια με τον ΥΠΠ, τον ΔΜΕ, την ΕΠΝΩΠ, καθώς και την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, όλοι οι πιο πάνω αναγνώρισαν την ανάγκη για πλήρη εργαστηριοποίηση του μαθήματός μας, αλλά δυστυχώς, για διάφορους λόγους, η επέκταση της εργαστηριοποίησης του μαθήματός μας δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.

Αναγνωρίζουμε ότι η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στην εκτέλεση των πειραμάτων, η οποία μάλιστα είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία των ΝΑΠ, παρέχει σημαντικά οφέλη σε αυτούς. Ταυτόχρονα όμως, είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια τους μέσα στα εργαστήρια Βιολογίας, υπόλογοι στο ΥΠΠ και βέβαια εκτεθειμένοι στους γονείς τους, σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος.

Για το λόγο αυτό, ως ΔΣ του ΣΒΟ είμαστε αναγκασμένοι να εισηγηθούμε όπως τα πειράματα διεξάγονται σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου με επίδειξη από τον καθηγητή, χωρίς την ενεργό συμμετοχή μαθητών. Και αυτό, γιατί λόγω της μη εργαστηριοποίησης του μαθήματος, προκύπτουν θέματα ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, που οφείλονται αποκλειστικά στο μεγάλο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη, γεγονός που οδηγεί στην ανεπαρκή επίβλεψη των μαθητών από τους καθηγητές τους.

Καλούμε λοιπόν το ΥΠΠ να προχωρήσει άμεσα στην εργαστηριοποίηση του μαθήματος της Βιολογίας, έστω και σταδιακά. Μέχρι τότε όμως, για να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα ενός ατυχήματος στο χώρο του εργαστηρίου, θα εφαρμόζουμε το πιο πάνω μέτρο.

Σημειώνουμε ότι, σε σχέση με το μάθημα της Βιολογίας Γ΄ Λυκείου, το οποίο προσφέρεται εργαστηριοποιημένο, ο ΣΒΟ εισηγείται στα μέλη του όπως εξαιρεθεί από το πιο πάνω μέτρο και τα εργαστήρια εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter724