Ομάδα Καθηγητών Πληροφορικής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής


Ομάδα καθηγητών πληροφορικής μαζί με μέλη του Δ.Σ του ΣΥΚΑΠ έλαβαν μέρος στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) με τίτλο «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης 4 - 6 Οκτωβρίου 2019.

Οι καθηγητές παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου που ως είχαν ως βασικούς στόχους την καταξίωση της προσφοράς και του έργου των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης Πληροφορικής Παιδείας στο Ελληνικό σχολείο.

Απώτερος στόχος του συνεδρίου ήταν να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1022