Καταγγελίες Συνδέσμου Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ για τις εκλογές της Βιολογικής Εταιρείας


Ο Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, με ανακοίνωσή του ενημερώνει τε μέλη του σε σχέση με τις εκλογές της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου:

«Αγαπητοί συνάδελφοι Βιολόγοι,

Ο Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, μετά από καταγγελίες μελών του, που αφορούν στη λειτουργία της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ), αναγκάζεται να παραθέσει κάποια γεγονότα, τα οποία σχολιάζει αλλά ταυτόχρονα θέτει υπό την κρίση σας.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από ομάδα Βιολόγων, που περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς φοιτητές και πανεπιστημιακούς καθηγητές, για επαναδραστηριοποίηση της ΒΕΚ και τη λειτουργία της σε μια νέα βάση.

Αφετηρία της όλης προσπάθειας, αποτέλεσε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από τρία περίπου χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσία και του Προέδρου της ΒΕΚ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή παραδέχτηκε ότι η εταιρεία υπολειτουργούσε και ότι χρειαζόταν ανανέωση και επαναδραστηριοποίηση της, σε μια πιο σωστή βάση. Δεσμεύτηκε μάλιστα, ενώπιον όλων των παρευρισκομένων, για τη διενέργεια εκλογών, με τη συμμετοχή νέων μελών που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην εταιρεία. Από τότε παρατηρήθηκε αδικαιολόγητη κωλυσιεργία, παρότι υπήρξε σε αρκετές περιπτώσεις τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά και συναντήσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους των νέων μελών και του Προέδρου ή άλλων μελών της ΒΕΚ.

Σημαντική θεωρήθηκε η δημόσια δέσμευση του Προέδρου της ΒΕΚ στο ετήσιο συνέδριο του ΣΒΟ, πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, με την οποίο δεσμευόταν εκ νέου για την άμεση διενέργεια εκλογών. Όμως και πάλι υπήρξε κωλυσιεργία, ενώ έφτασαν καταγγελίες στον ΣΒΟ, ότι με διάφορες προφάσεις το ΔΣ της ΒΕΚ δεν επέτρεψε την εγγραφή των εν λόγω μελών στην εταιρεία, παρότι αυτοί συμπλήρωσαν την αίτηση που τους είχε αποσταλεί από το Συμβούλιο και επίσης πλήρωσαν την ετήσια συνδρομή που τους ζητήθηκε.

Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των σωματείων και των εταιρειών, ανάγκασε ουσιαστικά τη ΒΕΚ- μόλις πριν από λίγες μέρες – να προκηρύξει Καταστατική και Εκλογική Γενική Συνέλευση.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι,  για αρκετά χρόνια τώρα, η ΒΕΚ δεν λειτουργεί νομότυπα, αφού οι τελευταίες εκλογές είχαν πραγματοποιηθεί μόλις το 2009! Από τότε και αντίθετα με τις πρόνοιες του καταστατικού, η εταιρεία δεν πραγματοποίησε καμία εκλογική ή οικονομική απολογιστική Γενική Συνέλευση, με αποτέλεσμα τα μέλη να μη γνωρίζουν τα πεπραγμένα στην εταιρεία, τις οικονομικές κινήσεις κλπ.

Αυτή η προβληματική κατάσταση ανάγκασε, σε διαφορετικό χρονικό σημείο, πολύ αξιόλογα μέλη του ΔΣ της εταιρείας (συνολικά πέντε στον αριθμό), συναδέλφους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και ταυτόχρονα μέλη του Συνδέσμου Βιολόγων, να υποβάλουν την παραίτησή τους, αποχωρώντας από το ΔΣ της εταιρείας. Πέρα από το γεγονός αυτό, η εταιρεία λειτουργεί σήμερα με ελάχιστο αριθμό μελών στο ΔΣ. Ο μικρός αριθμός ατόμων στο ΔΣ και επιπλέον η μη διενέργεια εκλογών από το 2009, θέτει εν αμφιβόλω τη νομιμότητα των εναπομείναντων μελών του ΔΣ για τη διενέργεια εκλογών. Έχουμε την άποψη ότι οποιοδήποτε μέλος της ΒΕΚ κινείτο νομικά, θα μπορούσε να προσβάλει την εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες.

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί όπως εξαγγέλθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019, ως εκπρόσωποι των συναδέλφων εκπαιδευτικών, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τηρηθούν διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες και ότι θα διευκολυνθούν όλοι οι συνάδελφοι-μέλη μας που επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Για το σκοπό αυτό, ο Σύνδεσμος προτίθεται να ενεργήσει με τρόπο που θα διασφαλίσει το πιο πάνω δικαίωμα των συναδέλφων.

Καταληκτικά, θέλουμε να υπενθυμίσουμε τις αρμονικές σχέσεις που διατηρούσαμε με τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου, σεβόμενοι το έργο της. Άλλωστε και οι δύο φορείς θα πρέπει να έχουμε κοινό στόχο την προσπάθεια για ανάδειξη της επιστήμης της Βιολογίας στη μέση εκπαίδευση και στην κοινωνία, με τη συνεργασία και την αρωγή της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Μας λυπεί πραγματικά το γεγονός ότι χρειάζεται να προβούμε σήμερα σε αυτή την ανακοίνωση, αλλά υπό τις περιστάσεις και σκεπτόμενοι το καλώς νοούμενο συμφέρον του κλάδου, δεν μπορούσαμε να πράξουμε διαφορετικά. Ασφαλώς όμως, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε διαύλους συνεργασίας με το νέο ΔΣ της ΒΕΚ».

 Comments (1)

  1. [email protected] :
    Oct 21, 2019 at 04:38 PM

    Μάλλον θα έπρεπε να ειπωθεί ότι το ΔΣ του συνδέσμου Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ υπογράφει αυτήν την καταγγελία και όχι ολόκληρος ο σύνδεσμος που αποτελείται από τόσα μέλη αφού τέτοια απόφαση δεν ελήφθει στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση. Σε αυτήν την καταγγελία υπάρχουν αλήθειες αλλά και ασάφειες. Βάζω κάποια ερωτήματα με τυχαία σειρά και όχι κατά σειρά σπουδαιότητας. (1) Πού είναι τόσα χρόνια από το 2011 που θα έπρεπε να γίνουν νέες εκλογές στην ΒΕΚ, οι αντιδράσεις του ΔΣ του συνδέσμου βιολόγων; (2) Όταν παραιτήθηκαν τα τελευταία χρόνια 5 μέλη "πολύ αξιόλογα μέλη του ΔΣ της εταιρείας (συνολικά πέντε στον αριθμό), συναδέλφους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και ταυτόχρονα μέλη του Συνδέσμου Βιολόγων, να υποβάλουν την παραίτησή τους, αποχωρώντας από το ΔΣ της εταιρείας" πού το ανακοίνωσαν και γιατί δεν ενημέρωσαν και να διεκδικήσουν εκλογές; (3) Αναρωτιέμαι βεβαια και το λόγο που δήλωσαν συμμετοχή στο ΔΣ της ΒΕΚ και τη συμμετοχή τους και τις ενέργειες που κάνανε όσο παρέμεναν μέλη. (δηλώνω ότι ήμουν παρούσα στις εκλογές του 2009 αλλά και τις προηγούμενες ... όταν ελάχιστοι ήταν παρόντες). . Θα μπορούσα να γράψω και άλλα αλλά απλά μένω στο να εκφράσω τις αμφιβολίες μου για τα κίνητρα πολλών που αναφέρονται με ασάφεια και όχι ονομαστικά ... . Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει μια διαφάνεια στα κίνητρα όσων ασχολούνται και μια τάση η μια ομάδα να κατηγορεί την άλλη με επίκεντρο διάφορους στόχους και σκοπιμότητες. Ξεχνούμε να επισημάνουμε ότι αυτά τα χρόνια εκτός από την κακήν οργάνωση και ενημέρωση έγιναν αξιόλογες ενέργειες και γεγονότα. Ας έλθουμε οι βιολόγοι σε αυτήν τη συνέλευση και ας ακούσουμε χωρίς προκατάληψη.


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

892