Αναδρομικές προαγωγές - Pourquoi? (Γιατί;)


ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ*

Tα πιο κάτω συμβαίνουν στο κράτος δικαίου που λέγεται Ευρωπαϊκή Κύπρος:

Συνάδελφος καθηγήτρια γαλλικών που είχε προαχθεί την 1/9/2016 στη θέση Β.Δ.Α’ και της οποίας η προαγωγή ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο στις 26/10/2019, σήμερα 14/2/2020 προήχθη αναδρομικά από την 1/9/2016 στην ίδια θέση.

Να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα όταν αναρτήθηκε ο κατάλογος με τις μονάδες μετάθεσης στην ΕΕΥ, η εν λόγω καθηγήτρια ήταν ανάμεσα στους Β.Δ.

Τίθενται τα εξής ερωτήματα:

1) Πότε προκηρύχθηκε η θέση για συμπληρωματικές προαγωγές ;

2) Πότε έγιναν οι συνεντεύξεις ;

3) Τι έχουν να πουν περί  αυτού η ΕΕΥ και  το ΥΠΠΑΝ;

4) Ποια η θέση της  ΟΕΛΜΕΚ που διατείνεται ότι είναι υπέρ της νομιμότητας και στηρίζει ΟΛΑ της τα Μέλη ;

Εν κατακλείδι, πώς η ΕΕΥ συμμορφώνεται στην παρούσα περίπτωση με το άρθρο 146 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει όπως «κάθε δικαστήριο, όργανο ή αρχή στη Δημοκρατία  υποχρεούται εις ενεργό συμμόρφωση προς εκδοθείσα απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου»;

Πόσο διαχρονικά παραμένουν τα λόγια του Εμμανουήλ Ροΐδη που είπε: «Ου χρείαν έχομε νόμων αλλά νόμου περί εφαρμογής των νόμων»

Αναμένονται απαντήσεις που να μας πείθουν για το κράτος δικαίου!!! στο οποίο ζούμε εν έτει 2020….

*Καθηγήτρια Γαλλικών

 Comments (2)

 1. Μιχάλης Α. Πόλης:
  Feb 15, 2020 at 05:31 PM

  Μια πιθανή απάντηση είναι η ακόλουθη: Το λάθος δεν το έκανε η συνάδελφος σου που η προαγωγή της ακυρώθηκε, αλλά η ΕΕΥ που την προήγαγε. Άρα πόσο σωστό είναι να τιμωρηθεί για ένα λάθος που έκαναν άλλοι; Αν η προαγωγή ακυρωνόταν αναδρομικά από το 2016 και δεν την προήγαγαν ξανά αναδρομικά από την ίδια ημερομηνία, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός θα έπρεπε να επιστρέψει στο κράτος μαζεμένα χιλιάδες ευρώ που τις δόθηκαν ως αύξηση θέτοντας την επιβίωση της σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Επιπλέον δεν ζούμε σε γυάλες. Πώς θα μπορούσε το συγκεκριμένο άτομο να κυκλοφορεί ανάμεσα στους συναδέλφους με το στίγμα της ταπείνωσης του υποβιβασμού; Θα ήταν πολύ επώδυνο και ψυχοφθόρο. Μην ξεχνάτε ότι ο υποβιβασμός είναι η δεύτερη σοβαρότερη πειθαρχική ποινή μετά την απόλυση, που επιβάλλεται για πολύ σοβαρό παράπτωμα. Ποιο ήταν το πειθαρχικό παράπτωμα της συναδέλφου; Κάνενα. Παραβιάζεται το νομικό αξίωμα: "Χώρις δίκη δεν υπάρχει ποινή"

 2. Κυριακή Κυριακίδου:
  Feb 16, 2020 at 06:51 PM

  Συνάδελφε,
  Η ακυρωτική απόφαση αφορά ατομική διοικητική πράξη που εξέδωσε η ΕΕΥ. Κάθε διοικητική πράξη παράγει όλα τα έννομα της αποτελέσματα μέχρις ότου ακυρωθεί από το δικαστήριο ή ανακληθεί από τη διοίκηση. Ως εκ τουτου η προαγωγή την οποία έλαβε η συνάδελφος την 1/9/2016 παρήγαγε όλα τα αποτελέσματα που συνεπάγεται αυτή, συμπεριλαμβανομένου και του μισθού, μέχρι την ακύρωση της από το δικαστήριο. Άρα ουδέν ποσό όφειλε να καταβάλει στο δημόσιο συνεπεία της ακύρωσης της προαγωγής της στις 26/10/2019. Κάθε ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ισχύει δια το μέλλον εκτός εάν ρητώς το δικαστήριο, σύμφωνα με τη νομολογία, αποδώσει σε αυτή αναδρομική ισχύ. Στην συγκεκριμένη περίτωση δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Η ακυρωτική απόφαση έχει δημοσιευθεί στον παρόντα ιστότοπο. Η ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου δεν συνιστά υποβιβασμό καθότι σε ουδένα πειθαρχικό παράπτωμα έχει υποπέσει η συνάδελφος. Απλώς το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι παρανόμως αυτή προήχθη στην θέση του ΒΔ Α και εξ όσων καλώς γνωρίζω επί της συγκεκριμένης απόφασης δεν έχει ασκηθεί έφεση ούτε από τη συνάδελφο ούτε από τον Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος εκπροσώπησε την ΕΕΥ.


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

852