Τερματισμός διορισμού εκπαιδευτικού


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Παρασκευής 10 Απριλίου 2020:

*Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Γεώργιου Πασχάλη, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Εμπορικών/Οικονομικών τερματίστηκε, από 16.3.2020, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 30(2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter6740