Το Νέο Σχέδιο Διορισμού Εκπαιδευτικών και το ζήτημα των αορίστου χρόνου


ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΪΖΑΣ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ*

            Το Νέο Σχέδιο Διορισμού στην Εκπαίδευση μετρά ήδη τρία χρόνια και μέχρι το 2027 θα ολοκληρωθεί το μεταβατικό στάδιο και θα καταργηθεί ο παλιός κατάλογος διορισμού. Η ανάγκη για τη δημιουργία του ΝΣΔΕ προϋπήρχε αλλά έγινε ακόμα πιο έντονη όταν τον Φεβρουάριο του 2012 καταγράφηκαν περίπου 45000 αδιόριστοι εκπαιδευτικοί στον κατάλογο (ο οποίος σταδιακά διογκώνεται). Παρόλα αυτά στις γενικές παραδοχές της πρότασης για το Νέο Σχέδιο Διορισμών στην εκπαίδευση που εκπονήθηκε τον Νοέμβριο του 2014 μπορεί να εντοπίσει κανείς την πιο κάτω παράγραφο:

«(α) Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών εργάζεται για σημαντική χρονική περίοδο στο εκπαιδευτικό σύστημα με το καθεστώς συμβασιούχου, έκτακτου ή αντικαταστάτη. Η εμπειρία αυτή πρέπει να προσμετρήσει στο ΝΣΔΕ, έτσι ώστε αφενός η πολιτεία να καρπωθεί την επένδυση που έκανε σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς και αφετέρου “να μην αδικούνται οι παλαιότεροι”, που ήδη υπηρετούν στο εκπαιδευτικό σύστημα.»

            Σε ποιο βαθμό όμως λήφθηκε υπόψη η πιο πάνω παραδοχή για αξιοποίηση της εμπειρίας και μείωση της αδικίας; Στα χρόνια που πέρασαν και αφού το ΝΣΔΕ εφαρμόστηκε το 2017, δημιουργήθηκαν παράμετροι που δεν προβλέφθηκαν, ζητήματα αδικίας αλλά και ζητήματα που ήδη προκαλούν εμπλοκές και ενδέχεται στο μέλλον να δημιουργήσουν μεγαλύτερες κάτι που θα κορυφωθεί στο κλείσιμο του καταλόγου διοριστέων το 2027 και με ανοιχτό το ενδεχόμενο να πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ΝΣΔΕ.

            Οι εμπλοκές αυτές συνδέονται με τη νομοθεσία για το τριαντάμηνο και τον ορισμό των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών. Η νομοθεσία αυτή προβλέπει ότι με συνεχή εργασία τριάντα μηνών στον ίδιο εργοδότη, ο υπάλληλος μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου και διορίζεται αν υπάρχουν θέσεις στην ειδικότητα του πριν γίνουν άλλοι διορισμοί είτε από τον κατάλογο των διοριστέων είτε από των διορισίμων. Έτσι αποκτούν συνεχή πολύμηνη υπηρεσία μεγάλος αριθμός συναδέλφων συμβασιούχων και εντάσσονται στο καθεστώς αορίστου χρόνου και το κίνητρο να παρακαθίσει ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός σε εξετάσεις μειώνεται καθώς μειώνονται και οι πιθανότητες να διοριστεί.

            Την ίδια στιγμή, όροι στη νομοθεσία απέκλειαν από ορισμό σε αορίστου συναδέλφους. Οι όροι αυτοί, ήταν η αναφορά σε συνεχή υπηρεσία τα τελευταία τρία χρόνια πριν τον διορισμό, τα δεκάμηνα συμβόλαια την περίοδο της οικονομικής κρίσης που σταματούσαν τη συνεχή υπηρεσία αλλά και οι αποσπασματικές συμβάσεις και έκτακτες αντικαταστάσεις που «φόρτωναν» τους νέους συναδέλφους με υπηρεσία χωρίς αντίκρισμα. Από ότι φαίνεται όμως οι δικαστικές προσφυγές φαίνεται να άρουν σιγά σιγά την αδικία αυτή καθώς οι δικαστικές αποφάσεις τείνουν να δικαιώσουν τους συναδέλφους με πολύμηνη υπηρεσία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συναδέλφου με έντεκα χρόνια υπηρεσίας, ολοκληρωμένη προϋπηρεσιακή κατάρτιση από το 2011 ο οποίος βρίσκεται στην ανεργία από το 2017, έχει κερδίσει τη δίκη τον περασμένο Δεκέμβριο και περιμένει την απόφαση.

            Το πρόβλημα θα διογκωθεί τα επόμενα χρόνια καθώς οι εκπαιδευτικοί με πολύμηνη υπηρεσία θα πολλαπλασιαστούν και σε περίπτωση ευόδωσης των δικαστικών προσφυγών τους θα διεκδικήσουν τον διορισμό τους σε βάρος του ΝΣΔΕ Ταυτόχρονα η κατηγορία των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών θα αυξηθεί και με προσθήκες από τον κατάλογο διορισίμων. Επομένως πως θα μπορούσε να τερματιστεί το προηγούμενο σύστημα διορισμού (με τον κατάλογο) όταν θα γίνει συνωστισμός με εκπαιδευτικούς αορίστου το 2027 χωρίς να καταρρεύσει το ΝΣΔΕ;

            Η διαχρονική στάση της ΟΕΛΜΕΚ σύμφωνα με επηρεαζόμενους συναδέλφους χαρακτηρίζεται ως χλιαρή. Στην προαναφερθείσα συγκεκριμένη περίπτωση ο συνάδελφος εγκαταλείφθηκε και σύμφωνα με ομάδα συμβασιούχων οι διορισμοί τους γίνονται με βάση τον κατάλογο και στερούνται σε αρκετές περιπτώσεις χρόνια υπηρεσίας τα οποία ήταν αποσπασματικά και δεν υπολογίζονται. Έτσι, σε άλλη περίπτωση, συνάδελφος ενώ θα έπρεπε να γινόταν μόνιμος εδώ και δύο χρόνια είναι ακόμα συμβασιούχος.

            Αντίστοιχα το Υπουργείο Παιδείας και η ΕΔΥ δεν φαίνεται να ασχολούνται. Γιατί άλλωστε; Νωρίς είναι ακόμα, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος όπου εκ των υστέρων μπαλώνονται προβλήματα που θα έπρεπε να προβλεφθούν και να λυθούν από την αρχή.

            Ποια θα μπορούσε να είναι όμως η λύση; Νοουμένου ότι οι συνάδελφοι αυτοί ενδέχεται να κερδίσουν τις προσφυγές τους και θα μετατραπούν σε αορίστου, μια λύση θα ήταν να ενταχθούν σε ένα μικρό κατάλογο διορισμού, όσοι ανήκουν στην ομάδα αυτή μέχρι την απορρόφηση τους. Μια άλλη λύση θα ήταν η παράταση του καταλόγου διοριστέων μέχρι το 2030 για όσους έχουν ήδη σχετικά πολύμηνη προϋπηρεσία, κάτι που θα άρει και τη φετινή αδικία των παγοποιήσεων των διορισμών για ένα χρόνο λόγο της πανδημίας και θα δώσει βάθος χρόνου για απορρόφηση των αορίστου. Σε κάθε περίπτωση η ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει να μελετήσει το πρόβλημα, να αποκρυσταλλώσει θεσμική άποψη και να προωθήσει το ζήτημα πριν διογκωθεί ακόμα περισσότερο.

*Γενικός Αντιπρόσωπος ΟΕΛΜΕΚ

*Πρόεδρος Αντικαταστατών και Συμβασιούχων Μέσης Εκπαίδευσης
Comments (5)

 1. Χριστόδουλος Σταμάτης:
  Jun 14, 2020 at 06:04 PM

  Η αναφορά σε παγοποιήσεις διορισμών στην τελευταία παράγραφο αφορά τις παγοποιήσεις των προαγωγών των βοηθών διευθυντών και τη μείωση μόνιμων διορισμών που θα μπορούσαν να γίνουν.

 2. Μιχάλης Α. Πόλης:
  Jun 14, 2020 at 07:45 PM

  Ο κατάλογος διοριστέων πρέπει να παραταθεί ως το 2035.

 3. Κυριάκος Κυριάκου:
  Jun 14, 2020 at 07:46 PM

  Χαίρομαι που υπάρχει κλάδος αντικαταστατων και συμβασιούχων.

  Η ΠΑΣΥΔΥ απέρριψε παρόμοιο αίτημα για τον δημόσιο τομέα και για να έχουμε φωνή ιδρύσαμε την συντεχνία ΙΣΌΤΗΤΑ.

  Στην Κύπρο, η οδηγία 70 του 1999, δεν έχει εφαρμοστεί ορθά.. .

  Εμείς ως συντεχνία ΣΌΤΗΤΑ, κάναμε καταγγελία στην επιτροπή αναφορών του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την οποία εξετάζει η Κομισιόν, την οποία επισκέφθηκε και αντιπροσωπεία μας.

  Επιπλέον κάναμε πάνω από 120 προσφυγές στο δικαστήριο εργατικών διαφορών. Και άλλες αγωγές στο Ανώτατο.

  Επιπλέον, ετοιμάστηκε οδηγός εφαρμογής της οδηγίας.

  Πέρσι κάναμε και απεργία...

  Ως έμμεσο αποτέλεσμα καταφέραμε να πάνε
  στην βουλή 2 προτάσεις νόμου, για διορισμό των ΕΑΧ , εκ των οποίων η μία κρίθηκε ως θεραπεύσιμη από τον Γενικό Εισαγγελέα. Αναμένουμε τον υπουργό οικονομικών να ενεργήσει σχετικά.

  Αν θέλετε συνεργασία ή και αλληλοβοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.

  Κυριάκος Κυριάκου
  Αντιπρόεδρος ΙΣΟΤΗΤΑΣ

  www isotita.org.

  [email protected]

 4. Αντώνης Τινής:
  Jun 14, 2020 at 07:49 PM

  Αρκετά κατατοπιστικό άρθρο, Χριστόδουλε και Λουϊζα! Συγχαρητήρια! Μόνο για το τελευταίο σημείο στις μονιμοποιήσεις. Δεν θα επηρεάσει πρακτικά τόσο (εκτός κι αν σε μια χρονιά αλλάξει η σειρά του καταλόγου στις πρώτες θέσεις), αφού ως γνωστό οι μονιμοποιήσεις δεν σχετίζονται διαδικαστικά με το αορίστου. Είναι αυστηρά 50-50% και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με βάση τη σειρά των δυο καταλόγων που γίνονται οι μονιμοποιήσεις. Σίγουρα, στην πράξη, όσο περισσότερες μονιμοποιήσεις γίνουν, τόσο λιγότερο θα είναι οι αορίστου, μιας και φυσιολογικά οι αορίστου είναι και πιο ψηλά στους καταλόγους

 5. Maria Antoniou:
  Jun 15, 2020 at 08:29 AM

  Ο κατάλογος διοριστέων έπρεπε να τερματιστεί την στιγμή που εφαρμόστηκαν
  οι εξετάσεις. Οσοι έχουν τις ικανότητες και τα κότσια να κάθονται εξετάσεις και να δείχνουν τις ικανότητες τους. Λάθοι υπάρχουν και πρέπει να διορθωθούν. Αυτά τα νομικίστικα 30 μηνοι κτλ και ειδικά κριτήρια
  έχω πρόβλημα με τα μάτια μου και διορίζομαι στα 30μου ενώ άλλοι περιμένουν για χρόνια πρέπει κάποτε να τερματιστεί.


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter3734