Εξ αποστάσεως εγγραφές


ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΝΙΚΛΙΔΗ*

Μέρες τώρα ....αλλά και τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Παιδεία αυτού του τόπου, είτε ως άμεσα εμπλεκόμενοι, είτε έμμεσα. Άμεσα ως συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, γονείς, πολιτικοί και έμμεσα ως Βιομήχανοι, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες!

Αντιμέτωποι αρχικά με εμπειρίες πρωτόγνωρες, κάπως δικαιολογημένα και αφού ξεπεράσαμε το σοκ όλοι οι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι,  διαχειριστήκαμε την κατάσταση με αρκετή νηφαλιότητα και σοβαρότητα – πολιτεία και κοινωνία. Καθώς περνούσε ο καιρός εναρμονίστηκαν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί στις ιδιάζουσες συνθήκες καθώς τα πάντα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των σχολείων  προσαρμόστηκαν στην εξ αποστάσεως τηλε – επικοινωνία, είτε αυτά ήταν διδακτικές περίοδοι, είτε συνεδριάσεις καθηγητικών συλλόγων είτε τηλεσυνεδρίες με Υπουργούς!

Με την ίδια θετική διάθεση, πιστώνουμε εξ αρχής Υπουργεία και διάφορους φορείς  όταν όμως στην πορεία βλέπουμε αρρυθμίες υποχρεωνόμαστε οι εμπλεκόμενοι να παρεμβαίνουμε ο καθένας από το πόστο του και με τον τρόπο του, με σκοπό την απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης και κατά δεύτερον την ομαλοποίησή της. Η υπάρχουσα κατάσταση όπως αυτή προβάλλεται από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ όσον αφορά τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν στα Σχολεία αλλά και τη γενικότερη εικόνα που αποκομίζουν εμπλεκόμενοι φορείς  με τη διαδικασία εγγραφών.

Το ΥΠΠΑΝ έχει εκδώσει τις ακόλουθες ανακοινώσεις και εγκυκλίους στις οποίες ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση.

YPP10964, ημερομηνίας 19 Ιουνίου, με θέμα εγγραφές μαθητών στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές και Κατάρτισης. Η εγκύκλιος αναφέρεται στο ότι οι μαθητές/τριες θα εγγραφούν με τον «παραδοσιακό τρόπο» στις 23 και 24 Ιουνίου!

YPP10973, ημερομηνίας 19 Ιουνίου, με θέμα τις απολύσεις και αξιολογήσεις μαθητών/τριών. Το θέμα άρρηκτα συνδεδεμένο με τις εγγραφές αφού εάν οι Σχολικές μονάδες δεν απέλυαν ή προήγαγαν τους/τις μαθητές/τριες τους δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν οι διαδικασίες εγγραφής και απόλυσης. Δεν θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στην απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση που έπρεπε να είχε γίνει και κατατέθηκε υπό τη μορφή κατεπείγοντος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

YPP10978, ημερομηνίας 22 Ιουνίου, με θέμα εγγραφές μαθητών στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές και Κατάρτισης. Η εγκύκλιος «προσθέτει» λεπτομέρειες που δεν αναγράφονταν στην προηγούμενη.

YPP10990, ημερομηνίας 25 Ιουνίου, η οποία αναφέρεται στη διαδικασία εγγραφής μαθητών/τριών από τις 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου.

YPP10994, ημερομηνίας 25 Ιουνίου, αποτελεί ανυπόγραφη εγκύκλιο (!) – πανομοιότυπη με την εγκύκλιο YPP10990, για την οποία ο ενδιαφερόμενος δεν αντιλαμβάνεται γιατί γίνεται επανάληψη των ίδιων πληροφοριών.

Τα σχολεία ανάλογα με τη βαθμίδα, το Διευθυντή τους ή άλλο παράγοντα (!) προχώρησαν σε δικές τους αυτόνομες πράξεις η οποίες εκτός του ότι δεν ενέπιπταν στις εγκυκλίους ήταν διαφορετικές ίσως και έκνομες. Για παράδειγμα:

•  Γυμνάσια «τροφοδότησαν» τα παρακείμενα σε αυτά Δημοτικά Σχολεία με έντυπες ανακοινώσεις που θα δίνονταν στους γονείς/κηδεμόνες,εάν οι εγγραφές γίνονταν με τον παραδοσιακό τρόπο.

•  Γυμνάσια «τροφοδότησαν» τα παρακείμενα Δημοτικά με τα Ατομικά Δελτία με την παράκληση κάποια να επιστραφούν στα Δημοτικά πριν τη λήξη των μαθημάτων τους ενώ κάποια άλλα με την παράκληση να επιστραφούν στα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες του Ιουλίου ενώ κάποια άλλα το Σεπτέμβριο (!),

•  Γυμνάσια προχώρησαν σε εγγραφή μαθητών/τριών δίνοντας Αριθμό Μητρώου (!) σε όσους είχαν επιστρέψει συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο,

•  Γυμνάσια ή/και Λύκεια «έστησαν» τραπεζάκια εγγραφών για παράδοση των εν λόγω εντύπων,

•  Οι επιμελητές/λήτριες λάμβαναν διαφορετικές οδηγίες για τη διαδικασία

Από τα πιο πάνω φαίνεται πως η διαδικασία εγγραφής πάσχει καθότι οι οδηγίες ήταν αποσπασματικές, δεν είχαν συνέχεια και κατέφθαναν στα σχολεία από διαφορετικές «διευθύνσεις» (ανακοινώσεις, εγκύκλιοι, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ενώ η πηγή όλων αυτών των πληροφοριών ήταν και είναι το ΥΠΠΑΝ.

Ενώ η εξαγγελία, προ δεκαπενθημέρου, δια του ανώτατου αξιωματούχου του ΥΠΠΑΝ ότι οι εγγραφές θα γίνονταν και θα ολοκληρώνονταν ηλεκτρονικά και για το σκοπό αυτό ενεπλάκη το Υφυπουργείο Καινοτομίας, το αποτέλεσμα ή αν θέλετε αυτή η εξαγγελία δεν φαίνεται να έπεισε τους εμπλεκομένους φορείς.

Διαφαίνεται πως για ακόμη μία φορά μπήκε η άμαξα μπροστά από τα άλογα! Αυτό έγινε με τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη διδαχθείσα ύλη, τις ηλεκτρονικές συσκευές (tablets), την τροποποίηση των Κανονισμών στη Βουλή ίσως αλλά και τόσα άλλα θέματα που δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν.

Κύριε Υπουργέ, φέρεις αποκλειστική ευθύνη και για την εικόνα και για το περιεχόμενο που εκπέμπει το Υπουργείο μας! Ναι το Υπουργείο μας. Πάντα νιώθαμε και νιώθουμε -από όποια θέση και να υπηρετούμε - ότι αποτελούμε μέρος αυτού και πάντα προσπαθούμε να ομαλοποιούμε πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις του Υπουργείου. Όταν όμως αυτές οι αστοχίες είναι επαναλαμβανόμενες - φαίνεται να μη διδάσκεστε από τα λάθη σας – αυτές θα γίνονται με περισσότερη αυστηρότητα!

Το συμπέρασμα είναι ότι δεν έγινε η κατάλληλη προεργασία στο ΥΠΠΑΝ, δεν  συγκλήθησαν Ομάδες επηρεαζομένων/εμπλεκομένων να γίνει συζήτηση και εκπόνηση ενός Σχεδιασμού ο οποίος να βασίζεται σε πρακτικές ή και άλλες δυσκολίες. Έστω ως αναφορά, θα ήθελα να υποδείξω ότι οι Διευθυντές/τριες, οι Προγραμματιστές/στριες, οι Επιμελητές/τριες, η υπηρεσία Υποστήριξης Γραμματειακού Προσωπικού, τα Επαρχιακά Γραφεία του ΥΠΠΑΝ, οι Σχολικές Εφορίες, οι Οργανωμένοι Γονείς και η ΟΕΛΜΕΚ είχαν ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία αλλά ΔΕΝ τον δώσατε. Ως σημείο αναφοράς, θα ήθελα να αναφέρω ότι μερικά Λύκεια είχαν μερικώς υιοθετήσει πρακτικές της επιθυμούμενης μεταρρύθμισης από προηγούμενες σχολικές χρονιές η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω «καθυστερημένης εργασίας» φαίνεται να ολοκληρώνεται πρώτη εβδομάδα Ιουλίου αντι τελευταία εβδομάδα Ιουνίου. Αυτό επηρεάζει ανεπανόρθωτα τη διαδικασία υποβολής Τελικών Αναγκών από τις Σχολικές Μονάδες (Προγραμματιστές) προς το ΥΠΠΑΝ. Πρόκειται για την τελευταία «λογιστική πράξη», εξίσωσης προσωπικού και διδακτικών περιόδων, η οποία επηρεάζεται πρώτιστα από τον εγγεγραμμένο αριθμό μαθητών/τριών σε κάθε τάξη αλλά και από το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή/τριας  ο/η οποίος/α πιθανόν να «φέρει» επιπλέον ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί με επιμέλεια από τη Σχολική Μονάδα σε συνεργασία με τα Επαρχιακά Γραφεία του ΥΠΠΑΝ και την Υπηρεσία Ειδικής Αγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία να έχει πλεόνασμα ή έλλειμμα σε διδακτικό προσωπικό. Αυτή η λογιστική πράξη προνοείται με βάση νομοθεσίας να εκτελείται από το ΥΠΠΑΝ και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε συγκεκριμένο χρόνο ο οποίος δεν είναι απεριόριστος!

Η διαδικασία ως ιδέα σίγουρα είχε σκοπό την διεκπεραίωση μίας αχρείαστης και επίπονης εργασίας η οποία θα μπορούσε να αναλαμβάνεται και να διεκπεραιώνεται από το γονιό/κηδεμόνα, ο οποίος θα έκανε “upload” τα συγκεκριμένα έγγραφα και θα αποφευύγονταν ο χαρτοπόλεμος των εγγραφών. Οι ενδείξεις φαίνεται να μην είναι ευοίωνες για το βαθμό επιτυχίας του στόχου που θέσατε – τουλάχιστον όπως εύστοχα και εύγλωττα τον αναγγείλατε.

Εύχομαι οι δυσοίωνες προβλέψεις μου να είναι “fake news” και το Υπουργείο μας να συνεχίζει τον λεπτομερή του σχεδιασμό τον οποίο πιθανόν να υποτιμώ λόγω μη επάρκειας γνώσης και δεδομένων. Εύχομαι τα δικά σας στοιχεία να είναι τέτοια ώστε τα πιο πάνω να μην αποτελούν απλά ένα σενάριο «καυτού Αυγούστου ή Σεπτέμβρη»

Ίδωμεν…

Σημ. 1: «ενδιαφερόμενος». Αν ήταν Διευθυντής/τρια Σχολείου έλαβε επιπλέον πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις εγγραφές ενώ αν ήταν γονιός πιθανότατα να λάμβανε επιπλέον ενημέρωση από το σχολείο – ενίοτε διαφορετική από αυτή τη ΥΠΠΑΝ για το τι πρέπει να πράξει για να εγγράψει το παιδί του.

*Τέως Γ. Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ

Μέλος ΚΔΣ ΟΕΛΜΕΚ (ΔΗΚΙ)

Εκπρόσωπος ΟΕΛΜΕΚ για την Ειδική Εκπαίδευση

Προγραμματιστής Γυμνασίου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1114