Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Μέσης


ΜΕΡΟΣ Β΄

      Τι απομένει για να ολοκληρωθεί το φετινό πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς; Τίποτα. Λίγη καλή βούληση. Κάτι που φαίνεται να τέλειωσε στην Επιτροπή Συντονισμού του Προγράμματος, καθώς αφήνουν μετέωρους τη φετινή σειρά των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα.

  Από το 2007 είχε ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση τον «περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμου του 2007» η οργάνωση και διεξαγωγή του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα διεξάγονταν τρεις φορές την εβδομάδα και η παρακολούθησή τους ήταν υποχρεωτική. Οι εκπαιδευόμενοι, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνταν να παρακολουθήσουν κάθε Τρίτη και Παρασκευή τα μαθήματα που προσφέρονταν σε απογευματινή φοίτηση (15.30 - 19.30), στη Λευκωσία και στη Λεμεσό,  ενώ τα μαθήματα της Τετάρτης γίνονταν μόνο στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στα κτήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως ή Αγλαντζιάς -Πανεπιστημιούπολη) στις 15:00, Έπειτα οι συμμετέχοντες, για να θεωρηθεί πως έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα, όφειλαν να ολοκληρώσουν τη σχολική εμπειρία ανάλογα με την Φάση σχολικής εμπειρίας που επέλεξαν.

Τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί ήταν:

1.      Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν ολοκληρώσει τη Σχολική τους Εμπειρία στην Α΄ Φάση θα πρέπει να παραδώσουν τον Φάκελό τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020.

2.      Οι εκπαιδευόμενοι που δεν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στην Α΄ Φάση, μπορούν να ολοκληρώσουν τη Σχολική τους Εμπειρία στη Β΄ Φάση η οποία τοποθετείται στα τέλη Ιανουαρίου 2020 και η λήξη της, το αργότερο, μέχρι τα τέλη Απριλίου 2020.

Τα μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 ξεκίνησαν στις 9 Σεπτεμβρίου και δυστυχώς μαζί με αυτά και τα αναμενόμενα προβλήματα. Προβλήματα που τέθηκαν από την Επιτροπή Αντικαταστατών και Συμβασιούχων Μέσης Εκπαίδευσης ΟΕΛΜΕΚ, τόσο κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης του Προγράμματος, όσο και με επιστολές μας στην Επιτροπή Συντονισμού, αλλά και στην ΟΕΛΜΕΚ. Προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίσθηκαν, αντιθέτως διογκώθηκαν.

Θα πρέπει αρχικά να επισημανθεί ότι ήταν πρακτικά ΑΔΥΝΑΤΟΝ όλοι οι συνάδελφοι, ανεξαρτήτως πόλης, να βρίσκονται έγκαιρα στο μάθημα ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ το οποίο παραδόξως προσφερόταν στις 15:00 ενώ τα υπόλοιπα 15:30. Πέρα από το γεγονός ότι οι περισσότεροι εξ αυτών ολοκληρώνουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις η ώρα 13.35, καλούνται να καλύψουν οδικώς αποστάσεις ανάμεσα στις επαρχίες όπως Πάφος και Αμμοχώστος προς Λευκωσία και Λεμεσό.

Ακολούθως, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι συμμετέχοντες, ενώ όφειλαν να παρακολουθήσουν δυο (2) συνεχόμενα μαθήματα κατά τη διάρκεια της μέρας, αυτά διεξάγονταν σε διαφορετικές αίθουσες, κτήρια και σε αρκετές περιπτώσεις ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ!!! Για παράδειγμα, μια ομάδα συναδέλφων καλούνταν να παρακολουθήσουν μαθήματα την Τρίτη ώρα 15.30-17.30 στην Καλλιπόλεως και 17.30 να βρίσκονται στην ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ!

 Σήμερα, ενώ δεν έχει γίνει η ανακοίνωση των ονομάτων των συμμετεχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, η Επιτροπή Συντονισμού του Προγράμματος αρνείται να αποδώσει το Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του προγράμματος στους συμμετέχοντες του έτους 2019-2020, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το Πρόγραμμα από τον Ιανουάριο, ενώ παράλληλα υποχρεώνει σε παράταση του προγράμματος, συναδέλφους που έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα, αλλά ένεκα συνθηκών και όχι εξ υπαιτιότητάς τους, δεν ολοκλήρωσαν τις τρεις αναλήψεις.

Ως επιτροπή Αντικαταστατών και Συμβασιούχων Μέσης Εκπαίδευσης, ζητάμε λοιπόν την αποκατάσταση των πιο πάνω άδικων συμπεριφορών, με την εξεύρεση λύσεων που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια τους συμμετέχοντες με τις πιο κάτω συγκεκριμένες προτάσεις:

 1. Όλα τα μαθήματα να διεξάγονται, τόσο στη Λευκωσία, όσο και στη Λεμεσό.

2. Τα μαθήματα να διεξάγονται στο ίδιο κτήριο.

3. Να ενημερωθούν ΑΜΕΣΑ οι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

4. Να τηρούνται όλα τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται και από τους υπευθύνους του προγράμματος και όχι μόνο από τους συμμετέχοντες.

5. Να επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες που άφησε η ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, με την απόδοση των βεβαιώσεων ολοκλήρωσης του Προγράμματος σε όλους τους συμμετέχοντες.

*Πρόεδρος Αντικαταστατών και Συμβασιούχων Μέσης Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter2248