Ποια μαθήματα καθορίζουν την πρόσβαση στην Ιατρική - Η πληροφορία που έλειπε


ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ*

Ποια μαθήματα συνεισφέρουν περισσότερο στην βελτίωση της κατάταξης μου;

Να κρατήσω τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης ως μάθημα πρόσβασης για την Ιατρική της Ελλάδας;

Να αντικαταστήσω τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης με τα Μαθηματικά Κοινού Κορμού;

Είναι μερικά από τα ερωτήματα που βασάνισαν τους υποψήφιους της Ιατρικής, καθώς οι καλές επιδόσεις στα κατάλληλα μαθήματα και η σωστή επιλογή για έξτρα μάθημα ίσως να καθόρισε την εξασφάλιση θέσης. Οι απαντήσεις για τα πιο πάνω ερωτήματα βρίσκονται στον ακόλουθο πίνακα, τον οποίο θα προσπαθήσω να επεξηγήσω στην συνέχεια με συγκεκριμένα παραδείγματα.

 

Μετασχηματισμένοι βαθμοί Α Φασης Στατιστικής επεξεργασίας 

Πραγματικοί 
βαθμοί

Νέα Ελλ.

Βιολογία

Φυσική

Χημεία

 

Μαθ. Κατ.

Μαθ. ΚΚ

10

9,3

9,0

10,9

9,6

 

10,2

10,5

11

9,9

9,4

11,3

10,0

 

10,4

10,8

12

10,5

9,8

11,7

10,3

 

10,7

11,1

13

11,2

10,2

12,2

10,7

 

11,0

11,4

14

11,9

10,7

12,6

11,1

 

11,4

11,7

15

12,7

11,2

13,1

11,5

 

11,7

12,1

16

13,5

11,7

13,7

12,0

 

12,1

12,5

16,5

14,0

12,0

14,0

12,3

 

12,4

12,7

17

14,6

12,4

14,4

12,6

 

12,6

13,0

17,5

15,2

12,8

14,8

12,9

 

12,9

13,3

18

16,0

13,3

15,3

13,4

 

13,3

13,7

18,5

16,9

13,9

15,9

13,9

 

13,7

14,1

19

18,1

14,7

16,8

14,6

 

14,3

14,7

19,1

#N/A

14,9

17,0

14,7

 

14,4

14,8

19,2

#N/A

15,1

#N/A

14,9

 

14,6

15,0

19,3

19,2

15,3

#N/A

15,1

 

14,8

15,2

19,4

#N/A

15,6

17,7

15,4

 

15,0

15,4

19,5

#N/A

15,9

18,0

15,6

 

15,2

15,6

19,6

#N/A

16,3

18,4

16,0

 

15,5

15,9

19,7

#N/A

16,7

#N/A

16,4

 

15,8

16,2

19,8

#N/A

#N/A

#N/A

16,9

 

16,2

16,7

19,9

#N/A

#N/A

#N/A

17,6

 

16,8

17,3

20

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

 

17,8

18,3

Ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης της Α΄ φάσης της Στατιστικής επεξεργασίας των βαθμών είναι αυτός που καθορίζει την θέση του υποψήφιου για κάθε ένα από τα πλαίσια πρόσβασης. Αυτή λοιπόν είναι η πιο σημαντική φάση.

Στη Β φάση απλά μπαίνουν οι υποψήφιοι σε μια σειρά με βάση αυτόν τον μέσο όρο των μετασχηματισμένων βαθμών της Α΄ φάσης και τους αποδίδεται μια βαθμολογία από το 8 μέχρι το 20, περίπου με ομοιόμορφη κατανομή. Δηλ. ο βαθμός πρόσβασης που ανακοινώνεται εκφράζει την κατάταξη του μαθητή στον αντίστοιχο πλαίσιο και δεν έχει καμία σχέση με τους βαθμούς του (τους αρχικούς ή τους μετασχηματισμένους από την Α φάση). Ο πρώτος στην κατάταξη του πλαισίου παίρνει 20, ο τελευταίος 8, και οι υπόλοιποι κατανέμονται ενδιάμεσα.

Η σειρά λοιπόν καθορίζεται στην Α φάση. Ο πίνακας δείχνει πως μετατρέπεται ο πραγματικός βαθμός 10 σε 9,3 στα Νέα Ελληνικά, σε 9 στη Βιολογία, σε 10,9 στη Φυσική, σε 9,6 στη Χημεία, σε 10,2 στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και 10,5 στα Μαθηματικά Κοινού Κορμού. Αντίστοιχα ακολουθούν οι υπόλοιποι πραγματικοί βαθμοί μέχρι το 20. (Σημείωση: Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τα φετινά δεδομένα και προφανώς θα υπάρχουν διαφορές από χρονιά σε χρονιά. Επίσης οι υπολογισμοί μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τους επίσημους διότι η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε από όσα δημοσιευτήκαν στο διαδίκτυο και δεν είναι 100% επιβεβαιωμένη).

Η αξία λοιπόν των πραγματικών βαθμών είναι πολύ διαφορετική ανά μάθημα. Ένα πραγματικό 19 στα Νέα Ελληνικά και τη Φυσική είχε φέτος πολύ μεγαλύτερη αξία από τα άλλα μαθήματα, διότι στα μαθήματα αυτά ήταν ανάμεσα στους πρώτους δέκα, σε κατάταξη, βαθμούς που έγραψαν οι μαθητές.

Με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι τα 20ρια μαζεύονται σε χαμηλότερους βαθμούς, όπως παρατηρούμε εύκολα σε Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Μαθηματικά Κοινού Κορμού. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτό ειδικά σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι ότι οι πραγματικοί βαθμοί κοντά στο 19 μετασχηματίζονται σε βαθμούς περίπου 14,5 ενώ οι πραγματικοί βαθμοί κοντά στο 20 εκτινάσσονται περίπου στο 18. Δηλ. η 1 μονάδα διαφορά στο ίδιο μάθημα μετατρέπεται σε πάνω από 3 μετά τον μετασχηματισμό. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τις ψηλές βαθμολογίες σε όλα τα μαθήματα. Από την άλλη, στις σχετικά πιο χαμηλές βαθμολογίες η διαφορά «μαζεύεται». Δηλ. οι πραγματικοί βαθμοί 10 μέχρι το 18 στη χημεία μαζεύονται σε 9,6 μέχρι 13,4. Δηλ. η διαφορά τους από 9 μονάδες μαζεύεται στις 3,8 μονάδες.

Συμπερασματικά, αν έγραψες σε κάποιο μάθημα σχετικά χαμηλά τότε δεν σε «τιμωρεί» ο μετασχηματισμός», αλλά «μαζεύει» τις διαφορές. Αν όμως έγραψες σε κάποιο μάθημα βαθμό ανάμεσα στους πιο ψηλούς του μαθήματος τότε ο μετασχηματισμός σε «πριμοδοτεί» σε σημαντικό βαθμό αφού αυξάνει σημαντικά τις διαφορές από τους άλλους.

Στο ερώτημα αν θα πρέπει να μετρήσει ο βαθμός των Μαθηματικών Κατεύθυνσης ή των Μαθηματικών Κοινού Κορμού θα απαντήσω ως εξής: Οι βαθμοί στα δύο μαθήματα αποδίδουν με παρόμοιο τρόπο στο βαθμό πρόσβασης, με βάση τα φετινά αποτελέσματα. Για τους υποψήφιους της Ιατρικής (και μόνο) για να βελτιώσει τον μέσο όρο τους (για την Ελλάδα), ώστε να μπορούν να πάρουν βαθμό πρόσβασης, πρέπει να μπορούν να γράψουν σε ένα από τα δύο μαθήματα που θα επιλέξουν να κρατήσουν πραγματικό βαθμό πάνω από 19. Πραγματικός βαθμός κάτω από 18 έκανε ζημιά για την πρόσβαση στην Ιατρική τη φετινή χρονιά. Από την άλλη όσοι πήραν πραγματικό βαθμό 20, έλαβαν σημαντική ώθηση για την αύξηση του μέσου όρου των μετασχηματισμένων τους βαθμών (για την Ιατρική της Ελλάδας). Φαινομενικά είναι πιο εύκολο να γράψεις ψηλό βαθμό είναι τα Μαθηματικά Κοινού Κορμού, όμως ειδικά φέτος παρατηρήθηκε το φαινόμενο, ειδικά ανάμεσα στους πολύ καλούς μαθητές, αρκετοί να έχουν γράψει καλύτερα στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, παρά στα Μαθηματικά Κοινού Κορμού.

Για να δούμε μερικά παραδείγματα με μαθητές που έγραψαν τους ίδιους μέσους όρους με 4 μαθήματα  και παραδείγματα με μαθητές που πρόσθεσαν επιπλέον μάθημα για πρόσβαση στην Ελλάδα.

Παράδειγμα 1

Μαθητής Α

Νέα Ελλ.

Βιολογία

Φυσική

Χημεία

MO

 

Σειρά κατάταξης 
για
 Ιατρική Κύπρου

Πραγματικοί 
βαθμοί

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

   

Μετασχηματισμένοι 
βαθμοί

14,03385

12,03631

14,04256

12,282

13,1

 

Πάνω από 140

 

             

Μαθητής Β

Νέα Ελλ.

Βιολογία

Φυσική

Χημεία

MO

 

Σειρά κατάταξης 
για
 Ιατρική Κύπρου

Πραγματικοί 
βαθμοί

19,3

17

19,6

10,1

16,5

   

Μετασχηματισμένοι 
βαθμοί

19,2

12,4

18,4

9,7

14,9

 

Κάτω από 30

 Στο 1ο παράδειγμα παίρνουμε δύο υποθετικές περιπτώσεις μαθητών με τους ίδιους μέσους όρους στα 4 μαθήματα. Ο μαθητής Α πήρε 16,5 σε όλα τα μαθήματα ενώ ο μαθητής Β πήρε πολύ χαμηλό βαθμό στη χημεία αλλά πολύ ψηλούς στα Νέα Ελληνικά και τη Φυσική. Παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι των μετασχηματισμένων βαθμών έχουν πολύ σημαντική διαφορά, γεγονός που διαφοροποιεί την κατάταξη τους πάνω από 100 θέσεις.

Παράδειγμα 2

Μαθητής Α

Νέα Ελλ.

Βιολογία

Φυσική

Χημεία

 

MO

Σειρά κατάταξης 
για
 Ιατρική Ελλάδας

Πραγματικοί 
βαθμοί

17

17

17

17

 

17

 

Μετασχηματισμένοι 
βαθμοί

14,6

12,4

14,4

12,6

 

13,50

Πάνω από 110

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθητής Β

Νέα Ελλ.

Βιολογία

Φυσική

Χημεία

Μαθ Κατ

MO

Σειρά κατάταξης 
για
 Ιατρική Ελλάδας

Πραγματικοί 
βαθμοί

17

17

17

17

20

17,6

 

Μετασχηματισμένοι 
βαθμοί

14,6

12,4

14,4

12,6

17,8

14,36

60-65

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθητής Γ

Νέα Ελλ.

Βιολογία

Φυσική

Χημεία

Μαθ ΚΚ

MO

Σειρά κατάταξης 
για
 Ιατρική Ελλάδας

Πραγματικοί 
βαθμοί

17

17

17

17

20

   

Μετασχηματισμένοι 
βαθμοί

14,6

12,4

14,4

12,6

18,3

14,46

60-65

               

Μαθητής Δ

Νέα Ελλ.

Βιολογία

Φυσική

Χημεία

Μαθ ΚΚ

MO

Σειρά κατάταξης 
για
 Ιατρική Ελλάδας

Πραγματικοί 
βαθμοί

17

17

17

17

18

   

Μετασχηματισμένοι 
βαθμοί

14,6

12,4

14,4

12,6

13,7

13,54

Πάνω από 110

 Στο 2ο παράδειγμα παίρνουμε τέσσερις υποθετικές περιπτώσεις μαθητών με βαθμό 17 στα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα της Ιατρικής. Ο μαθητής Α δεν πρόσθεσε επιπλέον μάθημα για να μετρήσει για πρόσβαση στην Ελλάδα. Ο μαθητής Β πρόσθεσε Μαθηματικά Κατεύθυνσης και πήρε 20, ο μαθητής Γ πρόσθεσε Μαθηματικά Κοινού Κορμού και πήρε 20, ενώ ο μαθητής Γ πρόσθεσε επίσης Μαθηματικά Κοινού Κορμού και πήρε 18. Παρατηρούμε ότι οι μαθητές Β και Γ κατάφεραν να διαφοροποιήσουν την κατάταξη τους πάνω από 50 θέσεις (από θέση πάνω από 110 στη σειρά κατάταξης σε θέση 60-65), ενώ ο μαθητής Γ δεν διαφοροποιεί την κατάταξη του.

Μια άλλη σημαντική παρατήρηση που φαίνεται και στα δύο πιο πάνω παραδείγματα, είναι ότι ο ίδιος πραγματικός βαθμός μετά τον μετασχηματισμό έχει πολύ διαφορετική αξία ανάλογα με το μάθημα. Βλέπουμε στο 2ο  παράδειγμα ότι το 17 στα Νέα Ελληνικά και τη Φυσική γίνεται περίπου 14,5 στους μετασχηματισμένους βαθμούς, ενώ το 17 την Βιολογία και τη Χημεία γίνεται περίπου 12,5, με τα φετινά δεδομένα. Ο βαθμός αυτός εξαρτάται από τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση των μετασχηματισμένων βαθμών του κάθε μαθήματος.

Συνοψίζοντας, ο μετασχηματισμός των βαθμών που γίνεται στην Α φάση της βαθμολογίας «απαλύνει» τη ζημιά αν έγραψες σχετικά χαμηλά σε ένα μάθημα, και παράλληλα σε πριμοδοτεί αν έγραψες ανάμεσα στους πρώτους σε κάποιο μάθημα. Επίσης για να ευνοηθείς από την πρόσθεση επιπλέον μαθήματος για να μετρήσει στην πρόσβαση σου στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι σε αυτό το μάθημα θα γράψεις πολύ ψηλή βαθμολογία, αλλιώς μπορεί να σε ζημιώσει.

Κι ένα τελικό σχόλιο για την στατιστική επεξεργασία των βαθμών. Η στατιστική επεξεργασία γίνεται για να αποκτήσουν μεταξύ τους τα μαθήματα σχετική συγκρισιμότητα, ειδικά για τα πεδία στα οποία μπορείς να επιλέξεις διαφορετικά μαθήματα. Αλλά ακόμα και στα πεδία με τα ίδια μαθήματα είναι απαραίτητη αυτή η προσαρμογή. Διότι δεν μπορεί να έχει την ίδια αξία το 19 στα φετινά θέματα Φυσικής που είναι ανάμεσα στους 10 πρώτους πιο ψηλούς βαθμούς, με το 19 στα φετινά θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης το οποίο ήταν στην 225 πιο ψηλή θέση. Ασφαλώς κάθε στατιστική επεξεργασία έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σωστό να γίνεται η στατιστική επεξεργασία, δεδομένου ότι είναι γνωστές οι ιδιαιτερότητες της, όπως τις περιγράφω πιο πάνω, για μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις.

 *PhD στη Στατιστική
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


7932