Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ: Άνευ προηγουμένου αναστάτωση στις σχολικές μονάδες


«Λόγω της μετατροπής των ειδικών αιθουσών Βιολογίας και των αιθουσών εργαστηρίων Βιολογίας σε κανονικές αίθουσες διδασκαλίας»

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει:

«Σε μια εποχή όπου όλα τα μάτια της ανθρωπότητας είναι στραμμένα στα εργαστήρια Βιολογίας για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας, με την παρασκευή φαρμάκων και εμβολίων, λυπούμαστε γιατί είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε αυτή την ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας σε σχέση με τις ειδικές αίθουσες Βιολογίας καθώς και τις αίθουσες εργαστηρίων Βιολογίας. Οι αίθουσες αυτές, με οδηγίες της διεύθυνσης κάθε σχολείου, στις περισσότερες περιπτώσεις μετατράπηκαν σε κανονικές αίθουσες για χρήση από κάποιο τμήμα της σχολικής μονάδας, δηλαδή ακυρώθηκε η  προβλεπόμενη χρήση τους.

Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι στις συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου που στάλθηκαν από το ΥΠΠΑΝ στις σχολικές μονάδες και αφορούν τους κλάδους της Μουσικής, Τέχνης Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Οικιακής Οικονομίας, Φυσικής και Χημείας, δε συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος της Βιολογίας.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε στις σχολικές μονάδες και αφορά στο μάθημα της Βιολογίας είναι άνευ προηγουμένου, καθώς οι συνάδελφοι θα αναγκάζονται να μεταφέρουν βιολογικό υλικό, οξέα και αντιδραστήρια αλλά και όργανα που χρησιμοποιούνται στα πειράματα, όπως μικροσκόπια και προπλάσματα, στην αίθουσα διδασκαλίας  κάθε τμήματος. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν θα είναι εφικτό, ενώ σε άλλες θα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Η άλλη επιλογή είναι η μη τήρηση του αναλυτικού προγράμματος της Βιολογίας και η μη πραγματοποίηση των πειραμάτων που προβλέπονται από αυτά. Αυτό βεβαίως, ο Σύνδεσμος Βιολόγων το απορρίπτει μετά βδελυγμίας. Δεν είναι δυνατό μέσα από πρόχειρες, λανθασμένες και μεροληπτικές αποφάσεις του ΥΠΠΑΝ να πλήττεται ένας κλάδος αλλά και χιλιάδες μαθητές που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη απόφαση.

Αναμένουμε ότι το ΥΠΠΑΝ θα αντιληφθεί την εσφαλμένη απόφαση που έλαβε και το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε και θα προχωρήσει αμέσως στην αποστολή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου και για τη Βιολογία»».
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter1686