Ο Σύνδ. Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας επαναφέρει το θέμα ασφάλειας και υγείας στα εργαστήρια


Ζητά να εξασφαλίσει τις μελέτες πουτο ΥΠΠΑΝ ανάθεσε σε εμπειρογνώμονα.

Με ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (ΟΕΛΜΕΚ), αναφέρει ότι:  

«Έχει ζητήσει συνάντηση με τη διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το πρώτο και ίσως σημαντικότερο θέμα που περιλαμβάνει η ατζέντα της συνάντησης αφορά στη μελέτη – αξιολόγηση - αξιοποίηση  της έκθεσης εμπειρογνώμονα για θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργαστήρια του μαθήματός  Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Υπενθυμίζεται ότι, έχοντας υπόψη χρόνιο και πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, το ΥΠΠΑΝ ανάθεσε σε εμπειρογνώμονα τις εργασίες διενέργειας Γραπτών Εκτιμήσεων Κινδύνου για 12 εργαστήρια του μαθήματός μας και την ετοιμασία Μεθόδων Ασφαλούς Εκτέλεσης Εργασίας για τις εργασίες που εκτελούνται στα εργαστήρια μας.

Γνώμονας των προσπαθειών μας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας κατά την διεξαγωγή του μαθήματος μας, τόσο για τους μαθητές μας όσο και για εμάς τους εκπαιδευτικούς του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, μέσω της εφαρμογής των προνοιών που καθορίζουν οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020 όπως επίσης και η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ικανοποίησης των μαθητών στα πλαίσια του μαθήματός μας, αλλά και ψηλότερων μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα πάντα με τους δείκτες επιτυχίας του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Ευελπιστώντας ότι εντός των επόμενων ημερών θα εξασφαλίσουμε τις πιο πάνω μελέτες και θα καθοριστεί ο χρόνος διεξαγωγής της συνάντησης με την Διεύθυνση του ΥΠΠΑΝ, επισημαίνουμε τα στενά χρονικά περιθώρια. Πρόθεσή του συνδέσμου είναι τα αποτελέσματα της μελέτης να εφαρμοστούν τη σχολική χρονιά 2021-2022 ώστε να διασφαλιστεί πρωτίστως η ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών».
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

352