Ασφάλεια και Υγεία στα Εργαστήρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας


Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (ΟΕΛΜΕΚ): Δεν θα αφήσουμε ακόμα μια χρονιά να ξεκινήσει χωρίς τουλάχιστον να δεσμευτεί η εργοδοτική πλευρά για κάλυψη των εργαζομένων της.

Με ανακοίνωση του, ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (ΟΕΛΜΕΚ), ανανφέρει ότι έχει ζητήσει συνάντηση με τη διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας μέσω της ΟΕΛΜΕΚ. Η ατζέντα της συνάντησης που προτείναμε είχε διάφορα θέματα όπως την μελέτη του εμπειρογνώμονα που ανέλαβε εκ μέρους του ΥΠΠΑΝ να διεκπεραιώσει, την ευθύνη της μικροφωνικής σε κάθε σχολείο, το εκπαιδευτικό κομμάτι των STEM και διάφορα άλλα καθήκοντα ευθύνες και δράσεις που αφορούν το μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Τα καθήκοντα που θέλουμε να αναδείξουμε και να συζητήσουμε είναι μεταξύ άλλων:

  • Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • Προετοιμασία εποπτικών μέσων, προγραμμάτων, interfaces
  • Διενέργεια ελέγχου εξοπλισμού στην αρχή και τέλος της σχολικής χρονιάς
  • Ηλεκτρονική παραγγελία υλικών

Για το χρόνιο θέμα της μικροφωνικής θα προτείνουμε τη διεξαγωγή επιμόρφωσης προς οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ενδιαφέρεται (από όλους τους κλάδους) για χειρισμό της μικροφωνικής και να σταματήσει ο στιγματισμός των συναδέλφων που δεν έχουν γνώση για αυτό το θέμα απλά επειδή είναι καθηγητές Σ&Τ .

Όσον αφορά την εκπαίδευση STEM στη Μέση Γενική Εκπαίδευση οι καθηγητές του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας είναι πρόθυμοι να συμβάλουν/βοηθήσουν στην συγγραφή αναλυτικών προγραμμάτων, στην τεχνογνωσία με τα εργαστήρια, σχέδια μαθήματος, συνεργασία με άλλους κλάδους (μαθηματικά, φυσική κοκ) και ότι άλλο θα θεωρηθεί αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία.

Το τελευταίο θέμα αλλά και από τα πιο σημαντικά είναι η μελέτη, που έχει διεξαχθεί από το ΥΠΠΑΝ, και αφορά την Ασφάλεια και Υγεία στα εργαστήρια του μαθήματος μας. Περιμένουμε να μας παραδοθεί για να τη μελετήσουμε και να εξάγουμε τα δικά μας συμπεράσματα πριν τη συνάντηση. Μετά λύπης διαπιστώνεται ότι η αργοπορία που εμφανίζει η διεύθυνση του ΥΠΠΑν για παράδοση της μελέτης (η πρώτη επιστολή που στάλθηκε εκ μέρους της κλαδικής μας προς την ΟεΛμΕκ ήταν 3 Μαρτίου 2021 και κατόπιν τηλεφωνικών υπενθυμίσεων και επικοινωνιών που είχαμε για περισσότερο από 3 μήνες δεν λάβαμε καμιά ενημέρωση ή ανταπόκριση εκ μέρους του Υπουργείου) βγάζουμε το
συμπέρασμα ότι δεν ενδιαφέρεται ή δεν αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που εγκυμονεί η αργοπορία εφαρμογής των οποιοδήποτε εισηγήσεων που προτείνοται στην μελέτη αυτή.

Γνωρίζουμε ότι τα θέματα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι πολλά και πολύπλοκα αλλά αφήνοντας στις ελληνικές καλένδες τα θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας φέρνει σε δύσκολή θέση μια μερίδα εκπαιδευτικών και προσβάλλει την ίδια την ΟΕΛΜΕΚ με την μη ανταπόκριση. Με αυτή την ανακοίνωση τύπου θα θέλαμε να δώσουμε το μήνυμα ότι εμείς είμαστε παρόν και πρόθυμοι για συζήτηση και συνάντηση αλλά δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε ακόμα μια χρονιά να ξεκινήσει χωρίς τουλάχιστον να δεσμευτεί η εργοδοτική πλευρά για κάλυψη των εργαζομένων της».

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


239