Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος, ο Αβέρωφ, οι Στάσιμοι και “This is Cyprus”


ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΣΕΠΟΥ*

Η εγκύκλιος για  ανεξετάσεις τον Σεπτέμβριο για τους στάσιμους Λυκείων και Τεχνικών Σχολών είναι επιβράβευση του 0,1,2,3 είναι επιβράβευση της αγραμματοσύνης. Είναι μια έμμεση τοποθέτηση από τον κύριο Αβέρωφ πως οι εκπαιδευτικοί δεν δίδαξαν, μετέδωσαν τη γνώση στα παιδιά. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με την ακύρωση των εξετάσεων τετραμήνου τον Ιανουάριο στα σχολεία Μέσης λόγω κινδύνου εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενώ οι εξετάσεις GCE εκατοντάδων μαθητών σε μεγάλες αίθουσες σταματούν την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ΚΑΝΕΝΑΣ δεν μπορεί να αλλάξει βαθμολογία που επικυρώθηκε από τον καθηγητικό σύλλογο εκτός των περιπτώσεων των αναβαθμολογήσεων.

Η τροποποίηση του κανονισμού 7  αναφέρεται στη φοίτηση των μαθητών και όχι στην προαγωγή των μαθητών. Επίσης αναφέρεται στο πως θα αξιολογηθούν οι μαθητές, οι οποίοι μαθητές έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου και η αξιολόγηση έχει επικυρωθεί από τους καθηγητικούς συλλόγους σύμφωνα με την νομοθεσία όπως φαίνεται πιο κάτω.

 

Τροποποίηση του Κανονισμού 7

των βασικών κανονισμών.

  1. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (10) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

«(γ) Σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης, φυσικών καταστροφών ή πανδημίας, ο Υπουργός με απόφασή του δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για τα όσα προβλέπονται στις παραγράφους (1) μέχρι (7) του παρόντος Κανονισμού, κατά περιφέρεια ή σχολεία και να προβεί σε έκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με τα όσα διαλαμβάνονται στους παρόντες Κανονισμούς για τη φοίτηση και την αξιολόγηση των μαθητών:

 Νοείται ότι, ο Υπουργός μετά την έκδοση της απόφασης υποχρεούται να ενημερώνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων».

Αυτό που ζητείται από το κάθε σχολείο και τους/τις εκπαιδευτικούς του να “μπει στη βάσανο” να ετοιμάσει εξεταστικά δοκίμια, των οποίων τα αποτελέσματα αν δεν είναι αποδεκτά, θα αναιρεθούν πάλι.

Για να έχει αίσιο τέλος αυτή η παρωδία ίσως θα πρέπει η κάθε εξέταση να είναι απλή: Να ζητηθεί από τον/την μαθητή/τρια να γράψει το όνομα του μαθήματος που εξετάζεται και το ονομά του/της. Εάν τα γράψει σωστά να παίρνει στο γραπτό 20!, εάν είναι λάθος να παίρνει 10! “This is Cyprus”.  Γιατί να είναι ο Καλός ο κύριος Αβέρωφ και να μην είναι Καλύτεροι οι εκπαιδευτικοί; 

*Διευθυντής σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης

 

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


2819