Προοδευτική Καθηγητών: Ασύμβατα τα Πλαίσια Μάθησης με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο


Με ανακοίνωσή της Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών αναφέρει: 

«Προσφάτως, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ τα Πλαίσια Μάθησης για τα μαθήματα των τριών τάξεων των Λυκείων/Τεχνικών Σχολών για τη σχολική χρονιά 2021-2022. Ως γνωστό από φέτος οι μαθητές/-τριες της Γ΄ Λυκείου/Τεχνικών Σχολών, με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας που ψηφίστηκε το 2017, θα παρακάθονται σε τρεις εξετάσεις (δύο για σκοπούς τετραμήνων και μία για σκοπούς πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), πράγμα που δημιουργεί, όπως άλλωστε τονίσαμε εξαρχής, σοβαρές και πολλαπλές στρεβλώσεις.

Μια από αυτές τις στρεβλώσεις αφορά την ασυμβατότητα των Πλαισίων Μάθησης με τον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Είναι κοινή διαπίστωση των διδασκόντων/-ουσών, κυρίως στη Γ΄ Λυκείου αλλά και των άλλων τάξεων του Λυκείου, ότι σε αρκετά μαθήματα δεν είναι επαρκής ο διδακτικός χρόνος που προβλέφθηκε για κάλυψη των δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας, όπως αυτοί καθορίζονται στα Αναλυτικά Προγράμματα και στα Πλαίσια Μάθησης που αναρτήθηκαν πρόσφατα. Αυτή η στρέβλωση είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει πολλαπλές παρενέργειες στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και στα αποτελέσματά της. 

Ως εκ τούτου, ως Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών, ζητούμε όπως γίνει άμεσα η αναγκαία αντιστοίχιση της ύλης (δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας) με τον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, σε όλα τα μαθήματα και των τριών τάξεων των Λυκείων / Τεχνικών Σχολών, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να προγραμματίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τη διδασκαλία των μαθημάτων τους και οι μαθητές/-τριες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.

Θα είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο να βιώσουμε την επανάληψη της πρακτικής που ακολούθησε το ΥΠΠΑΝ τα δύο τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την οποία προχωρούσε στο τέλος των τετραμήνων στην αφαίρεση (εξεταστέας) ύλης, με βάση τον βαθμό κάλυψής της από τα σχολεία. Κάτι τέτοιο είναι προφανές ότι θυματοποιεί μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί». 

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


560