ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ. ΟΕΛΜΕΚ: Να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα με το βιβλίο Αγγλικών


«Η απόσυρση του συγκεκριμένου βιβλίου θα δημιουργήσει περεταίρω προβλήματα, εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπαιδευτική διαδικασία»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθηγητών Αγγλικών με ανακοίνωσή του  «εκφράζει τη διαφωνία του με την αφαίρεση σελίδας από τα βιβλία OxfordDiscoverFutures, του Οxford University Press, της Β’ Λυκείου. Πιστεύουμε ότι οι καθηγητές Αγγλικών έχουν τις παιδαγωγικές ικανότητες και πείρα για να προσεγγίσουν οποιοδήποτε θέμα διαθεματικά και να οδηγήσουν τους μαθητές μέσα από τη διερεύνηση διαφόρων πηγών και διαλογικών συζητήσεων με επιχειρήματα, να ανακαλύψουν την αλήθεια.

Σύμφωνα και με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα στο μάθημα των Αγγλικών, όπως και σε όλα τα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος, καλλιεργούνται οριζόντιες ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, η ανάπτυξη της υγιούς πολιτότητας, η αειφόρος ανάπτυξη και η διαπολιτισμική αντίληψη, για να μπορούν οι μαθητές μας να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Επίσης, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ο μαθητής/η μαθήτρια στο γλωσσικό επίπεδο Β1+ της Β΄ Λυκείου δύναται, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα για να εκφράζει την προσωπική του/της άποψη και να ανταλλάζει πληροφορίες για διάφορα θέματα τοπικού ή παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην εποχή μας, διδάσκεται μέσα στα πλαίσια της κριτικής σκέψης και της παγκόσμιας και πολιτισμικής ενημερότητας. Τα βιβλία, OxfordDiscoverFutures, μέσα από τις διάφορες θεματικές τους ενότητες και την καθοδήγηση των καθηγητών, βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα βιβλία βασίζονται στη Διερευνητική Μάθηση που στηρίζεται κυρίως στις αναζητήσεις, απορίες και ερωτήσεις των μαθητών, με στόχο οι μαθητές να εμπλακούν προσωπικά στη γνωστική διαδικασία. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο, που συναντάται η επίμαχη σελίδα, έχει μαθησιακό στόχο οι μαθητές να διερευνήσουν τις ιδιότητες που μπορεί να έχει ένας ήρωας ή ένας κακός, καθώς και το «Πως μπορεί κάποιος να είναι και τα δύο, δηλαδή ήρωας και κακός» (ODF, εγχειρίδιο καθηγητή, σελ. 130). Πιστεύουμε ότι οι καθηγητές Αγγλικών μπορούν να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο θέμα με τον ανάλογο επαγγελματισμό και υπευθυνότητα για να καταλήξουν οι μαθητές στα σωστά συμπεράσματα. Τέλος, θεωρούμε ότι η επιλογή των βιβλίων τόσο του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου Μέσης Εκπαίδευσης ήταν η καλύτερη, λαμβανομένου υπόψιν όλων των επιλογών, που είχε ενώπιον της η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής των Βιβλίων για το μάθημα των Αγγλικών.

Με επιστολή μας προς τον Υπουργό (13/9/21) ζητάμε άμεσα λύση του θέματος που προέκυψε και ενημέρωση μας, μιας και η ενδεχόμενη απόσυρση του συγκεκριμένου βιβλίου θα δημιουργήσει περεταίρω προβλήματα, εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπαιδευτική διαδικασία».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

418