ΣΕΚΦ: Απαράδεκτα και εκτός πραγματικότητας τα Πλαίσια Μάθησης για τα Φιλολογικά Μαθήματα Γ’ Λυκείου


«Να γίνει άμεσα η ορθή προσαρμογή της διδακτέας ύλης (δείκτες επάρκειας / ενότητες) στον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο»

Με ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων αναφέρει ότι «Σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε το Κ.Δ.Σ του Σ.Ε.Κ.Φ το Σάββατο, 18/09/2021, αφού μελέτησε  διεξοδικά τα Πλαίσια Μάθησης των Φιλολογικών Μαθημάτων της Γ’ Λυκείου, κατέληξε στα πιο κάτω:

1.  Ο Σ.Ε.Κ.Φ θεωρεί απαράδεκτα και εκτός πραγματικότητας τα Πλαίσια Μάθησης που ανακοινώθηκαν για τα Φιλολογικά Μαθήματα της Γ’ Λυκείου, αφού είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει υπολογιστεί ο ωφέλιμος διδακτικός χρόνος, που λήγει για το πρώτο τετράμηνο ουσιαστικά στις 23 Δεκεμβρίου 2021. Είναι προφανές, μέσα από τη μελέτη των Πλαισίων Μάθησης, ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη από το ΥΠΠΑΝ η προσθήκη της εξεταστικής περιόδου Ιανουάριου, αφού η διδακτέα ύλη (δείκτες επάρκειας / ενότητες) έχει παραμείνει ίδια με αυτήν της περσινής σχολικής χρονιάς, όταν δεν υπήρχαν οι απολυτήριες εξετάσεις τετράμηνου του Ιανουάριο,

2.  Πέρα από τον μη ορθό υπολογισμό του ωφέλιμου διδακτικού χρόνου για τον καθορισμό της διδακτέας ύλης (δείκτες επάρκειας / ενότητες) που περιλήφθηκε στα Πλαίσια Μάθησης, το ΥΠΠΑΝ φαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη τα μαθησιακά κενά που έχουν προκύψει τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της διατάραξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προκάλεσε η  πανδημία του Covid-19, που υποχρεώνουν τους διδάσκοντες να προβούν σε επαναλήψεις για την κάλυψή τους. Το πιο πάνω δεδομένο δεν αφορά μόνο τη Γ’ Λυκείου αλλά και τις δύο άλλες τάξεις του Λυκείου. Ταυτόχρονα, θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη ότι λειτουργούμε ακόμα σε συνθήκες πανδημίας, που συνεχίζουν να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 3.  Κατά συνέπεια ο Σ.Ε.Κ.Φ ζητά όπως γίνει άμεσα η ορθή προσαρμογή της διδακτέας ύλης (δείκτες επάρκειας / ενότητες) στον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο, τονίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να μπορέσουν οι Φιλόλογοι να προγραμματίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τη διδασκαλία των μαθημάτων τους και οι μαθητές/-τριες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.

Θέλουμε να σημειώσουμε ότι είμαστε στη διάθεση του ΥΠΠΑΝ για την ορθολογική προσαρμογή της διδακτέας ύλης (δείκτες επάρκειας / ενότητες) στον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο, όχι μόνο για το Α’ αλλά και για το Β’ τετράμηνο. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Σ.Ε.Κ.Φ είχε αποστείλει επιστολή με το αίτημα για συνάντηση και διάλογο με τους Ε.Μ.Ε Φιλολογικών Μαθημάτων, στην οποία δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση, ενώ θα αποστείλει και νέα επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, τον Δ.Μ.Ε, τον Γ.Ε.Μ.Ε και τους Ε.Μ.Ε Φιλολογικών Μαθημάτων, στην οποία θα θέσει εκ νέου τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν με τα Πλαίσια Μάθησης, κάνοντας συγκεκριμένες παρατηρήσεις για όλα τα Φιλολογικά Μαθήματα».

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1441