Γενική Συνέλευση Παγκύπριου Συνδέσμου Καθηγητών Αγγλικών ΟΕΛΜΕΚ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καθηγητών Αγγλικών ΟΕΛΜΕΚ προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική μας Συνέλευση το Σάββατο 16/10/21 στις 10:30 π.μ. στο κέντρο Όασις στη Χοιροκοιτία με θέμα τον απολογισμό της τριετίας 2018-2021 και την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2021-2024.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα στοιχεία τους (1. ονοματεπώνυμο, 2. τηλέφωνο, 3. σχολείο που υπηρετούν) στη Λευκή Ζάκου Κιρκιλλή email: [email protected] ή Ελένη Χαλλούμα email: [email protected].

Η προσκόμιση Safe Pass είναι απαραίτητη για την προσέλευση όλων στη Συνέλευση.

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


299