Τι θα πράξει η ΟΕΛΜΕΚ για τους εκπαιδευτικούς Αορίστου που ήδη έχασαν τη δουλειά τους;


ΤΩΝ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ* ΜΑΡΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΕΣΤΑΥ** ΚΑΙ ΔΡΑΣ ΑΝΤΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗ***

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 20 Οκτωβρίου του 2021 η  ΟΕΛΜΕΚ  εξέδωσε μίαν έντονη ανακοίνωση με στόχο την άρση της εξαίρεσης των εκπαιδευτικών λειτουργών, που εργάζονται στο Δημόσιο Σχολείο, από τον ΝΟΜΟ 70(1) ΤΟΥ 2016. (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ). Μάλιστα, το ζήτημα αυτό πολιτικοποιήθηκε άμεσα, με ταχύτητα ρεκόρ θα μπορούσαμε να πούμε, για τα εκπαιδευτικά δεδομένα αφού λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 17/11/2021 το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και κάποιοι Βουλευτές προέβησαν σε  εντονότατες δηλώσεις. http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2016_1_070.pdfhttps://paideia-news.com/epitropi-paideias/2021/11/17/koini-diapistosi-tis-ep-paideias-oti-prepei-na-dothoyn-lyseis-gia-toys-ekpaideytikoys-aoristoy/

Ο εν λόγω νόμος Εισαγωγικές Διατάξεις Άρθρο 2(1) καθορίζει ότι:

 «δημόσια υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία υπαγόμενη στη Δημοκρατία, αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσία στο Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει σε ανακοίνωση της στις 20/10/2021 τα εξής για την πιο πάνω εξαίρεση:«…ο Νόμος αυτός εξαιρεί και αφήνει εργασιακά ακάλυπτους τους εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου που εργάζονται στο Δημόσιο Σχολείο.»

Η ΟΕΛΜΕΚ προχωρεί ένα βήμα παρακάτω και αναφέρει: «Η Οργάνωσή μας θεωρεί ότι η υφιστάμενη Νομοθεσία, όπως ορίζει τη «δημόσια υπηρεσία», συνιστά παραβίαση των δύο βασικών αρχών του Δικαίου, δηλαδή την Αρχή της Ισότητας και την Αρχή Ίσης μεταχείρισης, οι οποίες έχουν το θεμέλιο τους, εκτός από τους διεθνείς κανόνες δικαίου, τις συνταγματικές διατάξεις της χώρας μας. (…) Η Αρχή της Ισότητας και η απαγόρευση των διακρίσεων κατοχυρώνεται εκτός από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας άρθρο 28 και από το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης αλλά και από την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τα άρθρα 20-21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» https://paideia-news.com/oelmek/2021/10/20/adikies-se-baros-ton-ekpaideytikon-aoristoy-xronoy-kataggellei-i-oelmek/

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, αποτελεί μια από τις ελάχιστες φορές όπου στις ανακοινώσεις της ΟΕΛΜΕΚ αναφέρεται με τόση σαφήνεια η  Συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή της Ισότητας και η Αρχή της  Ίσης Μεταχείρισης. Στο  παρελθόν οι δύο αυτές ουσιώδεις Αρχές του Δημοσίου Δικαίου παραλήφθηκαν για ζητήματα όπως: της δημιουργίας Κυβερνητικού Συνταξιοδοτικού Σχεδίου για τους «Νεοεισερχόμενους», της επιστροφής των πέντε (5) Παγωμένων Προσαυξήσεων για την περίοδο 2012-2016  και της επιστροφής  του τρόπου υπολογισμού επιδομάτων ή οποία επέφερε επιπλέον κόστος επί του μισθού  σε κάποια  μέλη της σε σχέση με άλλα, άρα και Ανισότητα. ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ!

ΤΑ ΟΥΣΙΩΔΗ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1.      ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

Ο ίδιος Νόμος 70(1) 2016, στο Μερος ΙV Άρθρο 11(1,2) και στο Άρθρο 12 καθορίζει, επιπλέον,  ότι:

ΜΕΡΟΣ IV – ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

11. Η σύμβαση εργοδοτουμένου ο οποίος προσλαμβάνεται και απασχολείται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, ο οποίος συμπληρώνει τριάντα (30) μήνες απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία, ανεξαρτήτως της διαδοχής ή μη των συμβάσεων εργασίας του, μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου:

Σημειώνεται ότι, εργοδοτούμενος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με μερική απασχόληση, περιλαμβανομένου απασχολούμενου σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, ο οποίος μετατρέπεται σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να απασχολείται με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης:

12. Ο καθ’ οιονδήποτε χρόνο τερματισμός των υπηρεσιών οποιουδήποτε εργοδοτούμενου αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού βάσει των διατάξεων του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, απαγορεύεται. http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2016_1_070.pdf

Τα συγκεκριμένα Άρθρα του εν λόγω νόμου ανοίγουν διάπλατα ένα παράθυρο ευκαιρίας διεκδίκησης άλλης μίας εξαίρεσης από την ΟΕΛΜΕΚ. Διεκδίκηση που ήδη θα έπρεπε να είχε τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Η εξαίρεση αυτή αφορά όλους τους υπόλοιπους εν δυνάμει Αορίστου εκπαιδευτικούς που είχαν ήδη χάσει τη δουλειά τους στη Μέση Εκπαίδευση από το 2017, με μία ιδιότυπη φόρμουλα που καθορίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της 7ης Ιουνίου του 2017. Ο εν λόγω καθορισμός  αναφέρει:

«Η Νομική Υπηρεσία με σχετική γνωμάτευσή της, καθόρισε ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τύχουν αυτής της κατοχύρωσης, ξεκαθαρίζοντας πλήρως το θέμα. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν το εκπαιδευτικό σύστημα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας από ετήσιες συμβάσεις ή συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας όταν συμπεριληφθεί σε αυτή και η υπηρεσία τους από το ειδικό καθεστώς που παραχωρήθηκε φέτος με τους αναπληρωματικούς διορισμούς. Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας από συνδυασμό συμβάσεων και αντικαταστάσεων και εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας μόνο από αντικαταστάσεις δεν μπορούν να περιληφθούν στην κατηγορία αυτή.» https://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp5898a

Με βάση την πιο πάνω απόφαση, η οποία ανανεώνεται ετησίως από το 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο κατοχυρώνει την παρουσία μόνον όσων «επιβίωσαν» στη Μέση Εκπαίδευση ως Αορίστου διαρκείας εκπαιδευτικοί λειτουργοί το 2017 στη βάση της πιο πάνω απόφασης.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι, η ΟΕΛΜΕΚ σε καμία πρόσφατη ανακοίνωση της σχετικά με το θέμα των Αορίστου δεν αναφέρεται καν και δεν διεκδικεί την εξαίρεση για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς (οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκτός Δημόσιου Σχολείου από το 2017 και εντεύθεν) παρά το γεγονός ότι: συμπλήρωσαν τριάντα (30) μήνες απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία, ανεξαρτήτως της διαδοχής ή μη των συμβάσεων εργασίας τους και θα έπρεπε ήδη να είχαν μετατραπεί συμβάσεις τους σε  αορίστου χρόνου Νόμος 70(1) του 2016,Μέρος ΙV, Άρθρο 11(1). Και όχι να τερματιστούν λόγω πλεονασμού, γιατί Απαγορεύεται Νόμος 70(1) του 2016,Μέρος ΙV, Άρθρο 12.(βλ. πάνω).  

Οι συνάδελφοι μας αυτοί δεν είναι λίγοι, προέρχονται από πολλούς κλάδους της Μέσης Εκπαίδευσης και υπηρέτησαν την Δημόσια Παιδεία από τρία(3) μέχρι έντεκα (11)χρόνια. Ενδεικτικά: 8 προέρχονται από τον κλάδο της  Θεατρολογίας, 5 από τον κλάδο της  Φωτογραφίας,  12 από τον κλάδο των Ιταλικών, 5  από τον κλάδο των Τουρκικών, αλλά ανάλογους αριθμούς καταγράφουν και οι κλάδοι, των Ισπανικών, των Ρωσικών των Γερμανικών κ.λπ.

Μάλιστα, δυστυχώς, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ κ. Κώστας Χατζησάββας στην τελευταία παράγραφο του άρθρου του ημερομηνίας 13/11/2021 αναφέρει ξεκάθαρα ότι, «Η ΟΕΛΜΕΚ θέλει να αρθεί η αδικία για τους Αορίστου που εργάζονται στο Δημόσιο Σχολείο»  και καθόλου δεν αναφέρθηκε στην πιο πάνω κατηγορία. https://paideia-news.com/oelmek/2021/11/13/k-xatzisabbas-meta-apo-aitima-tis-oelmek-stin-ep-paideias-problimata-ton-ekpaideytikon-aoristoy/

2.Τα ουσιώδη βασανιστικά ερωτήματα

Α. Τελικά η ΟΕΛΜΕΚ έστω και με καθυστέρηση πέντε ολόκληρων ετών θα διεκδικήσει έντονα να πετύχει την άρση της εξαίρεσης από το Νόμο 70(1) του 2016 και  για τις δεκάδες των υπολοίπων των συναδέλφων μας, που υπηρέτησαν το Δημόσιο Σχολείο από 3 μέχρι 11 χρόνια και βρίσκονται εκτός της Δημόσιας Εκπαίδευσης από το 2017;

Β. Θα παρουσιάσει επίσης, το ουσιώδες αυτό θέμα, στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής η οποία ανταποκρίθηκε κατά γενική ομολογία με καταπληκτική ταχύτητα και θα ζητήσει από τους Βουλευτές να τοποθετηθούν σαφώς επί του συγκεκριμένου θέματος;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η a la carte  και μερική διεκδίκηση για την εφαρμογή των Αρχών του Δημοσίου Δικαίου: της  Ισότητας και της ‘Ίσης Μεταχείρισης,  ποσώς αποκαθιστούν τις δύο πιο πάνω νευραλγικής σημασίας για την λειτουργία του Δημοκρατικού πολιτεύματος Αρχές, αλλά ίσως, άλλες στοχεύσεις και επιδιώξεις.

*Μέλος του ΚΔΣ ΟΕΛΜΕΚ 2016-2017, Γενικός Αντιπρόσωπος ΟΕΛΜΕΚ 2014-
**Καθηγήτρια Θεατρολογίας Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Θεατρολόγων ΟΕΛΜΕΚ
***Καθηγήτρια Θεατρολογίας

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1175