ΟΕΛΜΕΚ: Εγγραφή θεμάτων στην Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γ.Α. της 16ης Δεκεμβρίου 2021


Η ΟΕΛΜΕΚ ενημερώνει όλους τους Γενικούς Αντιπροσώπους της, ότι η Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ. σε χώρο που θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και για τον οποίο θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα καθορίσει, βάσει του Καταστατικού, το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ σε συνεδρία του στις 9 ΔεκευΒοίου 2021.

Ως εκ τούτου, εάν επιθυμείτε να εγγράψετε θέματα προς συζήτηση στην ΠΣΓΑ, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε γραπτώς στα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ (τηλεομοιότυπο 22-379430), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021.

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


284