ΠΣΓΑ ΟΕΛΜΕΚ: Αναγκαία η επαναφορά της ΑΤΑ και η απόδοσή της στο 100%


"Να προωθηθεί άμεσα η ψήφιση του Νομοσχεδίου για το Συνταξιοδοτικό από τη Βουλή των Αντιπροσώπων"

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Χοιροκοιτία στις 16 Δεκεμβρίου 2021, αφού συζήτησε τα οικονομικά / συνταξιοδοτικά ζητήματα των εκπαιδευτικών, κατέληξε στις ακόλουθες αποφάσεις: 

Η υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο στις 20 Μαΐου 2021, αποτελεί αναμφίβολα ένα αποφασιστικό βήμα για την επίλυση του Συνταξιοδοτικού ζητήματος.  Δυστυχώς, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, καταγράφεται καθυστέρηση στην προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, για ψήφιση.

Η ΠΣΓΑ ζητά την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να προωθηθεί άμεσα η ψήφιση του Νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε μη εφαρμογή πρόνοιας/ών που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο, με πρόσχημα την καθυστέρηση που οφείλεται στην Κυβέρνηση.

Τέλος, τονίζει, ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για βελτίωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων / ωφελημάτων των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και για την κάλυψη των εκπαιδευτικών εκείνων, που έχουν αφυπηρετήσει χωρίς τη λήψη συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται στην οικονομία, η ακρίβεια και η  ραγδαία  αύξηση των τιμών καθιστούν αναγκαία την επαναφορά της ΑΤΑ και την απόδοσή της στο 100%, ώστε να αποκαθίσταται πλήρως η αγοραστική δύναμη των μισθών και όχι μερικώς, όπως προνοεί η μεταβατική ρύθμιση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις ενέργειες σε συνεργασία με όλες τις άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για την άμεση προώθηση στην Βουλή του Νομοσχεδίου για το Επαγγελματικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο, καθώς επίσης και για διασφάλιση και βελτίωση των εργασιακών, μισθολογικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και ωφελημάτων των εκπαιδευτικών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


377