ΟΕΛΜΕΚ για Σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης Σχολείων: Να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις


Απόφαση ΠΣΓΑ ΟΕΛΜΕΚ για το θέμα: «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης Σχολείων»

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Χοιροκοιτία στις 16 Δεκεμβρίου 2021, ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα για το θέμα  «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης Σχολείων.

Η ΟΕΛΜΕΚ κρίνει ότι οι εξαγγελίες που διατυπώνονται, εδώ και πολλά χρόνια, για τη δημιουργία και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διοίκησης Σχολείων, θα πρέπει να περάσουν επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις.

Το κενό που υφίσταται μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο θέμα καλύπτεται από αξιόλογα συστήματα διοίκησης που δημιούργησαν, σε εθελοντική βάση, συνάδελφοι της Πληροφορικής, οι οποίοι έχουν πετύχει σε μέγιστο βαθμό μια αποτελεσματικότερη διοίκηση στα σχολεία.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι το ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης Σχολείων που διακηρύττει το ΥΠΠΑΝ, με βάση και το ύψος του προϋπολογισμού του που ανέρχεται στα 27,8 εκατ. Ευρώ, θα καλύπτει πλήρως το σύνολο των πολύπλοκων αναγκών των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών.

Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης Σχολείων θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ενός διαλόγου με άμεση εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών, στον οποίο θα έπρεπε να αξιοποιηθούν και οι πολύπλευρες γνώσεις και εμπειρίες των συναδέλφων μας που ανέπτυξαν συστήματα διοίκησης σχολείων.

Η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων θα θέσει τις πραγματικές απαιτήσεις και τις βάσεις για τη δημιουργία ενός ενιαίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διοίκησης Σχολείων, με παγκύπρια βάση δεδομένων, με μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης, με συμβατότητα στα υφιστάμενα συστήματα, με δυνατότητα επέκτασης σε νέες ανάγκες και την αυτονόητη κεντρική υποστήριξη από υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ καλεί το ΥΠΠΑΝ να επισπεύσει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του ενιαίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διοίκησης Σχολείων αλλά και να προχωρήσει άμεσα σε εντατικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι το νέο σύστημα θα καλύπτει όλες τις ανάγκες της εκπαίδευσης και των σχολείων μας, ότι ο σχεδιασμός γίνεται πάνω σε στέρεες βάσεις και ότι θα είναι αποδοτικό, παραγωγικό και όχι δυσλειτουργικό».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


472