Η ΟΕΛΜΕΚ στηρίζει και συμμετέχει στην πορεία διαμαρτυρίας για τις εξετάσεις τετραμήνων


Με ανακοίνωσή της η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει:

  «Σε συνέχεια της κοινής επιστολής της ΟΕΛΜΕΚ, των Οργανωμένων Γονιών και της ΠΣΕΜ προς τον Υπουργό Παιδείας, ημερομηνίας 21/3/2022, στην οποία καταγράφαμε τις κοινές θέσεις των τριών Οργανώσεων για τις Εξετάσεις Τετραμήνων και  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε καμία αναταπόκριση του Υπουργού Παιδείας στα θέματα που του θέσαμε, η ΟΕΛΜΕΚ δηλώνει ότι στηρίζει και θα συμμετέχει μαζί με τους γονείς και τους μαθητές στην πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο την ερχόμενη Πέμπτη, 7/4/2022. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλούμε σε συμμετοχή τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΛΜΕΚ, καθώς επίσης και τους Καθηγητές/τριες που δεν έχουν καθήκοντα στον καθορισμένο χρόνο διεξαγωγής της πορείας (π.χ. Καθηγητές/τριες που είναι τοποθετημένοι στα Εσπερινά Σχολεία και στα ΚΙΕ).

Η Οργάνωσή μας επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των ενδιάμεσων εξετάσεων τετραμήνων είναι πολλαπλά, όπως συρρίκνωση ωφέλιμου διδακτικού χρόνου, προαγωγή της μηχανιστικής διεκπεραίωσης της διδακτέας/εξεταστέας  ύλης, δημιουργία ενός εξαιρετικά  πιεστικού σχολικού προγράμματος που έχει αρνητικό αντίκτυπο για τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς, την ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως τους/τις μαθητές/-τριες κ.ά.

Παράλληλα, είναι πασιφανές πλέον ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί από το ΥΠΠΑΝ για την εφαρμογή των Εξετάσεων Τετραμήνων («διαμορφωτική αξιολόγηση», «βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων», «μείωση της παραπαιδείας», «αποφόρτιση της ύλης», «μείωση του άγχους και της πίεσης για τους/τις μαθητές/μαθήτριες», «αύξηση προσωπικού ελεύθερου χρόνου μαθητών/μαθητριών», «ώθηση στην αξιοποίηση των νέων ανατροφοδοτικών μορφών συνεχούς και δημιουργικής αξιολόγησης», «καταξίωση του σχολικού χρόνου στη συνείδηση των μαθητών/-τριών», «μετατροπή του σχολείου σε κοινότητα μάθησης και δημιουργία») δεν έχουν επιτευχθεί.

Τέλος, η Οργάνωσή μας καλεί, ξανά, τον Υπουργό Παιδείας, να αφουγκραστεί επιτέλους τις απόψεις και τους προβληματισμούς όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να ξεκινήσει τον διάλογο με τη συμμετοχή των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, Οργανωμένων Γονέων, Ακαδημαϊκών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΠΣΕΜ, για τη διαμόρφωση ενός Σχεδίου Αξιολόγησης των μαθητών/τριών, που να λειτουργεί πραγματικά προς όφελος του Δημόσιου Σχολείου και πρωτίστως των μαθητών/τριών». 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


667