Γιατί η Λογοθεραπευτική Παρέμβαση στη Μέση Εκπαίδευση κρίνεται επιβεβλημένη


ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΑΛΛΗ - ΠΑΠΙΡΗ* ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**

  Πληθώρα σωματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αλλαγών σηματοδοτούν την έναρξη της εφηβείας καθορίζοντας την ως ένα κρίσιμο ηλικιακό ορόσημο για την ενήλικη ζωή. Οι έφηβοι, ανήκουν σε μια ετερογενή ομάδα και έχουν ανάγκη από σεβασμό για τον προσωπικό τους προσανατολισμό και για τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν  με τους άλλους (Μαλικιώση- Λοΐζου, 2011).

  Αναμφίβολα, η επικοινωνία αφορά μία από τις πιο σημαντικές ανάγκες του ανθρώπου. Πρόκειται για μια διαδικασία ανταλλαγής σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων η οποία επιτυγχάνεται με τη δύναμη του λόγου. Με απλά λόγια η επικοινωνία ορίζεται ως η προσπάθεια ενός ατόμου να στείλει ένα μήνυμα σε ένα άλλο άτομο με ηθελημένη πρόθεση για να προκαλέσει κάποια αντίδραση. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με την ομιλία, τις αισθήσεις και την αλληλεπίδραση.

 Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου υφίσταται κάποια διαταραχή στο λόγο, είτε στον προφορικό, είτε στον γραπτό, τότε ενδεχομένως να επιφέρει στο άτομο  δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία.

   Γνωρίζουμε πως οι πρώιμες γλωσσικές δυσκολίες αποτελούν προγνωστικό παράγοντα συναισθηματικών προβλημάτων στην ύστερη παιδική ηλικία και την εφηβεία (Spaulding et al, 2008). Δεδομένου ότι τα συναισθηματικά προβλήματα φαίνεται να αυξάνονται από την παιδική ηλικία έως την εφηβεία, τα αγχώδη και καταθλιπτικά χαρακτηριστικά είναι κοινά μεταξύ των εφήβων με  γλωσσική διαταραχή (Van den Bedem et al, 2018).

   Επιπλέον, παιδιά με γλωσσική διαταραχή φαίνεται να αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικής φύσεως προβλήματα όπως δυσκολία στο να συνάπτουν και να διατηρούν σχέσεις με συνομήλικους, περισσότερες πιθανότητές να θυματοποιηθούν σε περιστατικά εκφοβισμού κ.ά. (Durkin & Conti-Ramsden, 2010). Τα παιδιά αυτά επίσης διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν προβλήματα στην ψυχική τους υγεία (σωματικά συμπτώματα ή καταθλιπτική διάθεση) τα οποία ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ψηλότερα ποσοστά ανεργίας και χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο στην ενήλικη ζωή (Johnson, Beitchman, & Brownlie, 2010). Συνάμα, αξίζει να σημειωθεί πως αναγνωρίζεται ότι οι νέοι που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες έχουν συνήθως ιστορικό που χαρακτηρίζεται από κακές σχολικές επιδόσεις, μαθησιακές δυσκολίες και μεγάλο αριθμό απουσιών στη σχολική τους φοίτηση (π.χ. Putnins 1999, Snowlinget al.2000).

   Η Λογοθεραπευτική Παρέμβαση συνιστά μια συλλογή από πρακτικές (μεθόδους, προσεγγίσεις, προγράμματα) οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να ενισχύσουν τη γλωσσική ανάπτυξη, και που θα αφήσουν εν τέλη το άτομο να συμμετέχει σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα στην κοινωνία. Στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος πως οι επικοινωνιακές δυσκολίες σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούν να υφίστανται στην εφηβική και ενήλική ζωή. Παρόλα αυτά, τα παιδιά αυτά με τη μετάβαση τους στο Γυμνάσιο δεν συνεχίζουν να λαμβάνουν Λογοθεραπευτική Παρέμβαση, αφού δεν αφορά υπηρεσία η οποία να προσφέρεται από τα προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Μέση Εκπαίδευση.

  Συμπερασματικά, προκύπτει πως  η παρουσία των Λογοθεραπευτών και στη Μέση Εκπαίδευση είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς φαίνεται πως ακόμα και στην εφηβική ηλικία η αντιμετώπιση των δυσκολιών συμβάλλει στην καλύτερη εξέλιξη και κατ΄ επέκταση στη πρόληψη πιθανών  επακόλουθων στη συναισθηματική / ψυχική υγεία του παιδιού. Τα παιδιά με γλωσσική διαταραχή είναι σημαντικό να συνεχίσουν να λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη από επαγγελματίες Λογοθεραπευτές και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο. Με την κατάλληλη αυτή υποστήριξή θα καταφέρουν  να έχουν μια θετική εξέλιξη στην ενήλικη τους ζωή σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

*Βοηθός Διευθύντρια, Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης

**Αντικαταστάτρια Καθηγήτρια Σύμβουλος, M.A. στην Ειδική Εκπαίδευση
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


640