Η ΟΕΛΜΕΚ καταγγέλλει μεθόδευση για στοχευμένη απόλυση εκπαιδευτικών της Αγγλικής Σχολής


Η ΟΕΛΜΕΚ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο κάθε σκέψη ή μεθόδευση του Διευθυντή της Αγγλικής Σχολής για στοχευμένη απόλυση των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού και της συντεχνίας τους (ΕSSΑ).   Οι απαράδεκτες και υστερόβουλες αυτές μεθοδεύσεις του Διευθυντή σε βάρος των εκπαιδευτικών της Αγγλικής Σχολής παραπέμπουν σε αυταρχικές ενέργειες που λαμβάνουν χώρα σε αποικιοκρατικά καθεστώτα, όπως ακριβώς τις βιώσαμε στην πατρίδα μας επί Αγγλοκρατίας, οι οποίες δεν μπορούν επουδενί πλέον να γίνουν αποδεκτές.

Τέτοιου είδους απαράδεκτες ενέργειες έρχονται σε αντίθεση με τις Διεθνείς Συμβάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος (άρθρο 11 της σύμβασης 87 και άρθρα 1 και 2 της σύμβασης 98) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), της οποίας είναι μέλος και η Κύπρος.  Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων οι Συμβάσεις αυτές αναφέρουν ότι «οι εργαζόμενοι δέον να απολάβουν καταλλήλου προστασίας κατά πάσας πράξεως διακρίσεως δυναμένης να θίξη τη συνδικαλιστική ελευθερία ως προς την απασχόληση».

Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει την ευθύνη της διαφύλαξης και εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, που υπέγραψε η Κύπρος, να παρέμβει άμεσα και να τερματίσει κάθε προσπάθεια ή μεθόδευση έχει κατά νου ο Διευθυντής της Αγγλικής Σχολής σε βάρος των εργαζομένων στην εν λόγω Σχολή.  Καλούμε, επίσης, το Υπουργείο Παιδείας όπως και την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής να παρέμβουν και να προβούν σε κάθε ενέργεια προς αποτροπή τέτοιων απαράδεκτων μεθοδεύσεων.

Τέλος, η ΟΕΛΜΕΚ δηλώνει κάθε στήριξη προς τις αποφάσεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών της Αγγλικής Σχολής και ότι θα σταθεί στο πλευρό τους.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


689