ΠΑΣΥΚΑ: Η κατάργηση των εξετάσεων για τα Αγγλικά θα δημιουργήσει μαθητές δύο ταχυτήτων


O Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθηγητών Αγγλικών με ανακοίνωσή του «εκφράζει την αντίθεση του με την κατάργηση των εξετάσεων στο μάθημα επιλογής των Αγγλικών όπως προτείνεται στο πρόσφατο νομοσχέδιο του ΥΠΠΑΝ που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών, και όπως αυτό παρουσιάστηκε στις 17/06/22 στην ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου το μάθημα των Αγγλικών δεν θα είναι εξεταζόμενο για τους μαθητές διαφόρων κλάδων που επιλέγουν το μάθημα (εφόσον τους το επιτρέπουν τα Πλαίσια Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ) ως ενισχυμένο στη Β΄ Λυκείου, καθώς και στις τάξεις Α΄ και Β΄ δίωρων Αγγλικών στις ΤΕΣΕΚ. Αυτή η εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να στερούνται την ανάπτυξη δεξιοτήτων εξέτασης απαραίτητες για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας, ιδιαίτερα τώρα που το ΥΠΠΑΝ προτίθεται να εισαγάγει τις εξετάσεις γλωσσομάθειας Cambridge στα δημόσια σχολεία.

Επιπλέον,  υπάρχει ο κίνδυνος οι μαθητές/τριες να μη δίνουν τη δέουσα σημασία και προσοχή στην εκμάθηση της διεθνούς γλώσσας, με αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματική διδασκαλία των Αγγλικών μιας και αυτή στηρίζεται στη συνοχή και συνέπεια της διδακτικής των διαφόρων επιπέδων. Η κατάργηση των εξετάσεων θα δημιουργήσει, επίσης, μαθητές δύο ταχυτήτων στα ενισχυμένα τμήματα μας στα Λύκεια, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν μαθητές της 2ης Κατεύθυνσης (Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), που θα εξετάζονται το μάθημα, αλλά και μαθητές από διάφορους άλλους κλάδους που δεν θα εξετάζονται το μάθημα, μέσα στην ίδια τάξη.

Ο τερματισμός  των εξετάσεων στο ήδη υποβαθμισμένο μάθημα των Αγγλικών θα έχει αρνητικές συνέπειες στους μαθητές μας. Είναι σε όλους γνωστό ότι τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές/τριες αναγκάζονται να επενδύσουν χρόνο και χρήμα στα φροντιστήρια για να μπορέσουν να κατακτήσουν το καλό (Β2) ή και πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών (C1), που δυστυχώς το δημόσιο σχολείο της Κύπρου αδυνατεί να προσφέρει σε όλους τους απόφοιτους του, σε αντίθεση με άλλα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα συμπεριλαμβανομένου και του Ελλαδικού.

Επιπλέον, εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για την παντελή αδιαφορία του ΥΠΠΑΝ σχετικά με την συνεχιζόμενη υποβάθμιση της διδασκαλίας/εκμάθησης της διεθνoύς γλώσσας, παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαμε τόσο μαζί με τους εκάστοτε Υπουργούς, όσο και με άλλους αρμόδιους φορείς του ΥΠΠΑΝ. Δυστυχώς, παρά την ενημέρωσή τους αναφορικά με διάφορα προβλήματα από τον Σύνδεσμο μας, αλλά και την παράθεση στοιχείων που καταδεικνύουν ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες με τα πιο χαμηλά ποσοστά διδακτικού χρόνου (τόσο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης[i] όσο και ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ[ii]), καθώς και την παρουσίαση των στρεβλώσεων που προέκυψαν εις βάρος του μαθήματός μας από την εφαρμογή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων, το ΥΠΠΑΝ παραμένει αδρανές, με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες των δημοσίων σχολείων να είναι αποδέχτες των αρνητικών συνεπειών.

Η γνώση της Αγγλικής σε καλό επίπεδο αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα, προστιθέμενη αξία και βασικό προσόν για όλους τους μαθητές. H “Επικοινωνία στις Ξένες Γλώσσες”, γενικότερα, αποτελεί μια από τις οκτώ βασικές ικανότητες που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο ΕΕ, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ατομική ολοκλήρωση και εξέλιξη, την ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Δυστυχώς η κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση όσον αφορά τη διδασκαλία/εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας παραμένει προβληματική και απογοητευτική. Ο στόχος που η ΕΕ έθεσε όλοι οι απόφοιτοι να κατακτούν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Β2 (καλή γνώση) της πρώτη ξένης γλώσσας, παραμένει ανεκπλήρωτος για την πλειοψηφία των Κυπρίων μαθητών του δημοσίου σχολείου, δημιουργώντας ανισότητες από τη στέρηση ίσων ευκαιριών για δωρεάν εκμάθηση της.

Ζητούμε από τον Υπουργό, όπως και άλλοι κλάδοι της ΟΕΛΜΕΚ, να λογοδοτήσει με επιστημονικά τεκμήρια για τις προτεινόμενες αλλαγές και παράλληλα να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν έχει προβεί στην αναθεώρηση και διόρθωση των στρεβλώσεων του Νέου Ωρολογίου και Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (2015), που έχει ως συνέπεια τη θυματοποίηση μιας ολόκληρης γενεάς νέων. Tέλος, αναμένουμε να επιλύσει τα πολλαπλά προβλήματα στη διδασκαλία/εκμάθηση των Αγγλικών, με στόχο την αναβάθμιση του μαθήματος, όπως έκανε πρόσφατα για το μάθημα των Γαλλικών, για το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των μαθητών/τριών».


[i] Education at a Glance 2020 OECD INDICATORS. Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προσφέρουν κατά μέσο όρο 10% του διδακτικού χρόνου στην υποχρεωτική Μέση Εκπαίδευση για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας, ενώ η Κύπρος προσφέρει μόνο 6.9%. To ίδιο ποσοστό, 10%, ισχύει και για τις Eυρωπαϊκές χώρες (ΕU23).

https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en#page370 p.370

[ii]  Στην  Ευρώπη σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση Ευρυδίκη 2015-2016  (Το Ευρωπαϊκό  Δίκτυο Πληροφόρησης  για  τα  εκπαιδευτικά  συστήματα  και  τις  πολιτικές  στην  Ευρώπη),η  Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό σε διδακτικό χρόνο στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73ac5ebd-473e-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF (σελ.113)                    

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


934