Πώς αναβαθμίζεται η πιστοποίηση της γνώσης των Ελληνικών


ΤΗΣ ΔΑΝΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ*

Υπεγράφη τον Iούνιο του 2022 στην Αθήνα, από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου κ. Πρόδρομο Προδρόμου και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας κ. Νίκη Κεραμέως, Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της Ελληνομάθειας μεταξύ των δύο υπουργείων για τα έτη 2022-2027. Η σημαντικότερη καινοτομία του Μνημονίου είναι η υιοθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου των Εξετάσεων που διεξάγει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Β’/ Ξένης Γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι στο εξής η πιστοποίηση ότι κάποιος γνωρίζει την Ελληνική, που θα χορηγείται από το κυπριακό Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΝ), θα αναγνωρίζεται διεθνώς -και όχι μόνο στην Κύπρο, όπως γινόταν μέχρι τώρα- ενώ παράλληλα αυτή θα ανταποκρίνεται πλήρως στα ευρωπαϊκά επίπεδα γλωσσομάθειας -κάτι που επίσης δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. 

Το ΚΕΓ, για όσους δεν το γνωρίζουν, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και είναι το Εθνικό Ίδρυμα της Ελλάδας για την Ελληνική Γλώσσα και ο επίσημος φορέας πιστοποίησής της. Η συνεργασία του ΥΠΑΝ με το ΚΕΓ έχει ιστορικό 25 χρόνων και αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς: χρήση της τεχνογνωσίας του ΚΕΓ από τους Κύπριους εκπαιδευτικούς (οι οποίοι μέσω της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα αντλούν ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία τους), χρήση της επιτυχημένης σειράς διδακτικών βιβλίων «ΚΛΙΚ στα Ελληνικά», επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διδασκαλία της Ελληνικής στους εν Λονδίνω εκπαιδευτικούς κτλ. Επιπλέον, ο μακαριστός Πρόεδρος του ΚΕΓ, καθηγητής Ιωάννης Καζάζης, είχε χρηματίσει (άμισθος) σύμβουλος των Υπουργών Παιδείας της Κύπρου στα θέματα αρμοδιότητας του ΚΕΓ, είχε κάνει σεμινάρια και διαλέξεις και είχε συνεισφέρει τα μέγιστα στη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση.

Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί μία νέα αρχή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Β’/ Ξένης Γλώσσας στην Κύπρο, καθώς εισάγεται -σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας πλέον- η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, μέσα από τις διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις του ΚΕΓ. Αυτό θα συμβάλει στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας, τόσο στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και ανάμεσα στους ενήλικες. Σε μία εποχή κατά την οποία ολοένα και πληθαίνουν στην Κύπρο οι μεταναστευτικές ροές προσφύγων κάθε ηλικίας, άρα συνακόλουθα μεγαλώνουν και οι ανάγκες για επαρκή προγράμματα διδασκαλίας της Ελληνικής, το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όσο καλύτερα και γρηγορότερα προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς -και ειδικά στους μαθητές- διδασκαλία της Ελληνικής, τόσο περισσότερο επιταχύνεται η προσαρμογή τους στην τοπική εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα. Επιπλέον, με την πιστοποίηση του ΚΕΓ θα τους παρέχεται πλέον και το πλεονέκτημα ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, στην περίπτωση που θελήσουν να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Η διαχρονικά οικουμενική διάσταση της Ελληνικής και η μεγάλη προσφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό είναι στοιχεία αυταπόδεικτα και σε όλους γνωστά. Την εκτίμηση προς τη γλώσσα μας και το ενδιαφέρον για εκμάθησή της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο το εισπράττουμε με υπερηφάνεια αφενός βλέποντας έδρες διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής και των Κλασικών Γραμμάτων στα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου και αφετέρου διαπιστώνοντας τη συνεχή αύξηση των Κέντρων Πιστοποίησης του ΚΕΓ παγκοσμίως (πάνω από 160). Επ’ ουδενί όμως τα πιο πάνω από μόνα τους δεν διασφαλίζουν ότι το επίπεδο διδασκαλίας της γλώσσας μας σε Ελλάδα και Κύπρο είναι υψηλό και ότι η γλωσσική καλλιέργεια των νέων γενιών είναι η ενδεικνυόμενη. Στόχος όλων πρέπει να είναι η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας τόσο των γηγενών Ελλήνων όσο και όσων έχουν τη βούληση να εγκύψουν στην εκμάθηση της Ελληνικής. Οφείλουμε όλοι -σε Κύπρο και Ελλάδα- να αξιοποιούμε το ενδιαφέρον των ξένων για τον γλωσσικό μας πολιτισμό ενισχύοντας όσο περισσότερο μπορούμε το ενδιαφέρον των μαθητών και της κοινωνίας μας για εκμάθηση και βελτίωση της χρήσης της Ελληνικής γλώσσας.

*Φιλόλογος Β.Δ., Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων στο ΥΠΠΑΝ, Μ.Α. στην Κλασική Φιλολογία – Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


493