ΔΗΚΙ Καθηγητών: Ζητούμε άρση της αδικίας σε βάρος των εκπαιδευτικών Αορίστου Χρόνου


Σε σχέση με τους εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία

Με αφορμή τη σημερινή συζήτηση που θα γίνει στην Oλομέλεια της Βουλής,  η ΔΗΚΙ Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ), με ανακοίνωσή της «καλεί όλα τα κόμματα να αντιμετωπίσουν θετικά το αίτημα των εκπαιδευτικών Αορίστου χρόνου, ώστε να αρθεί κάθε αδικία σε βάρος τους σε σχέση με τους εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία

Υπενθυμίζουμε ότι η υφιστάμενη Νομοθεσία Περί της Ρύθμισης Απασχόλησης εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνει υπηρεσία στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία,  γεγονός το οποίο αδικεί κατάφωρα και αφήνει εργασιακά ακάλυπτους τους  Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου που εργάζονται στο Δημόσιο Σχολείο.

Η ΔΗΚΙ Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ) θεωρεί ότι η υφιστάμενη Νομοθεσία όπως ορίζει τη «Δημόσια Υπηρεσία», συνιστά παραβίαση των δύο βασικών αρχών του Δικαίου,  δηλαδή την Αρχή της Ισότητας και την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης.

Η ΔΗΚΙ Καθηγητών, καλεί όλα τα κόμματα να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία αυτό το ζήτημα και να προβούν σε κάθε ενέργεια προς άρση της αδικίας που υφίστανται οι Εκπαιδευτικοί Αορίστου χρόνου,  τερματίζοντας την αγωνία που έχουν οι συνάδελφοι αυτοί κάθε χρόνο σχετικά με την εργασία τους».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


694