Σχεδιασμός και Τεχνολογία: Εργαστήριο σύμφωνα με τη μελέτη του Εμπειρογνώμονα ή αίθουσα με βάση τα λεγόμενα του ΥΠΑΝ;


 Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας: Καλούμε για άλλη μία φορά το ΥΠΑΝ όπως αναγνωρίσει την εργαστηριακή φύση του μαθήματος μας και να προσέλθει σε διάλογο για την εφαρμογή των ευρημάτων της μελέτης

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει:

«Παραδόθηκε μετά από πολύμηνη καθυστέρηση από το ΥΠΑΝ στην ΟΕΛΜΕΚ και κατ’ επέκταση στη δημοσιότητα, η μελέτη η οποία έγινε για να αξιολογήσει θέματα ασφάλειας στο μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. 

Το ΥΠΑΝ ως Αναθέτουσα Αρχή μετά από προκήρυξη διαγωνισμού όρισε τον Ανάδοχο-Εμπειρογνώμονα  για την διεκπεραίωση της και συνοπτικά είχε την  υποχρέωση να εξετάσει τα ακόλουθα:  

  1. «Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνου στα 12 σχολεία που επισκέφθηκε (μετά από κλήρωση). 
  2. Να υποβάλει εκθέσεις «Μέθοδος Ασφαλούς Εκτέλεσης Εργασίας» που θα προκύψουν από τις «Γραπτές Εκτιμήσεις Κινδύνου».
  3. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και της ΕΕ ή/και σε χώρες όπου εφαρμόζεται το μάθημα Σ&Τ κατά πόσο ο χώρος που διδάσκεται το μάθημα θεωρείται ως «Εργαστήριο» ή «Αίθουσα Διδασκαλίας.
  4. Να υπολογίσει τον μέγιστο αριθμό χωρητικότητας μαθητών όπως προνοούν οι αντίστοιχοι Νόμοι / Κανονισμοί / Εγκύκλιοι / Οδηγίες / κτλ του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ή και άλλης εμπλεκόμενης αρχής.  
  5. Να σχεδιάσει συγκεκριμένη μεθοδολογία με την οποία να μπορεί το ΥΠΑΝ να υπολογίσει το μέγιστο αριθμό ανά χώρο διδασκαλίας του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.  

Όσον αφορά τα ευρήματα προέκυψαν τα εξής:  

  • Όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας ο εμπειρογνώμονας αναφέρει τα ακόλουθα: «Η χρήση του εξοπλισμού στους χώρους που διεξάγεται το μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα επικινδυνότητας λόγω της φυσικής παρουσίας και επίβλεψης του εκπαιδευμένου καθηγητή» 
  • Για το μείζον θέμα του αν ο χώρος που διεξάγεται το μάθημα είναι αίθουσα ή εργαστήριο αναφέρει επακριβώς:  «Διαπιστώνεται με βάση τα ευρήματα και την μορφολογία των χώρων, ότι ο χώρος που πραγματοποιείται το μάθημα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας είναι εργαστήριο, αφού είναι ένας χώρος εφοδιασμένος με εξοπλισμό, μηχανήματα αλλά και αποθηκευτικούς χώρους. Είναι δηλαδή ένας χώρος με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά εργαστηρίου στον οποίο διεξάγονται ασκήσεις, εργαστηριακές δράσεις και εργαστηριακές κατασκευές. Επίσης λαμβάνονται μέτρα ασφάλειας και υγείας για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Όταν έχουμε έναν ειδικά εξοπλισμένο και διαμορφωμένο χώρο για ατομική ή ομαδική χειρονακτική ή/και πρακτική εργασία, αυτός ο χώρος ονομάζεται Εργαστήριο
  • Τέλος, όσον αφορά στον αριθμό μαθητών διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Από τα 12 σχολεία (24 εργαστήρια ) που επισκέφθηκε ο μελετητής-Εμπειρογνώμονας προκύπτει ότι ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα των εργαστηρίων κυμαίνεται από έξι (6) μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα με μέσο όρο 10,96 άτομα. Όσον αφορά τα Γυμνάσια: Ο μέγιστος αριθμός ατόμων κυμαίνεται από έξι (6) μέχρι δεκατρία (13) άτομα με μέσο όρο 9,4 άτομα, δηλαδή 9.
  • Όσον αφορά τα Λύκεια: Ο μέγιστος αριθμός ατόμων κυμαίνεται από οχτώ (8) μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα με μέσο όρο 12,2 άτομα, δηλαδή 12.

Tα ευρήματα είναι ξεκάθαρα και δεν μπορεί το ΥΠΑΝ να τα αμφισβητήσει όπως έκανε στο παρελθόν σε παρόμοια μελέτη που διεκπεραίωσε το ΚΕΕΑ. Καλούμε για άλλη μία φορά το ΥΠΑΝ όπως αναγνωρίσει την εργαστηριακή φύση του μαθήματος μας και να προσέλθει σε διάλογο για την εφαρμογή των ευρημάτων της μελέτης. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της, το ΥΠΑΝ είναι υπόλογο και έχει την αποκλειστική ευθύνη σε οποιοδήποτε πιθανόν ατυχές συμβάν στα Εργαστήρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας». 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


580