Σύνδεσμος Μαθηματικών Κύπρου: Οδηγούμαστε σε υποβάθμιση του μαθήματος


«Υποτιμάται η επιστημοσύνη, η εμπειρία και η προσπάθεια όλων μας για το μάθημά μας και το καλό των μαθητών μας».

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Μαθηματικών Κύπρου αναφέρει:

«Έχουμε διαβάσει πολύ προσεκτικά την επιστολή ΔΜΕ ημερομηνίας 18/11/2022 με θέμα τα πλαίσια μάθησης, τόσο στο σύνολό της όσο και το τμήμα της που αφορά στα Μαθηματικά, ιδιαιτέρως.

Το πρώτο, γενικό σχόλιό μας είναι πως σε ότι αφορά στα Μαθηματικά η απάντηση της επιθεώρησης είναι μη απάντηση. Καμιά απάντηση δεν δίνεται στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των μάχιμων εκπαιδευτικών τους οποίους έχουμε εκφράσει πολλές φορές σε σημειώματά μας / ή και δια ζώσης προς εσάς.

Όσο αφορά τις «εισηγήσεις» ή «οδηγίες» που αναφέρεται στην επιστολή πως θα δοθούν προς διδάσκοντες και συντονιστές των Μαθηματικών, έχουμε να πούμε τα εξής:

  •  «… θα δοθούν οδηγίες … από την Επιθεώρηση Μαθηματικών … αλλά και οδηγίες

 διδασκαλίας των Δεικτών Επιτυχίας σε επίπεδο πυρηνικών γνώσεων …»

Αν η στόχευση είναι να διδάσκουμε σε επίπεδο πυρηνικών γνώσεων, τότε, λυπούμαστε να πούμε πως, οδηγούμαστε σε υποβάθμιση του μαθήματος και της προσφερόμενης γνώσης στους μαθητές και αυριανούς αποφοίτους μας.

Είναι τουλάχιστον ακατανόητο, πως προτιμάται ο περιορισμός σε πυρηνικές γνώσεις αντί της αφαίρεσης ακόμα και ολόκληρων κεφαλαίων από τη διδακτέα ύλη.

  •  «… θα δοθούν οδηγίες να γίνεται στοχευμένη επιλογή ασκήσεων»:

είναι μια πρακτική που ήδη εφαρμόζουμε καθολικά όλοι οι διδάσκοντες και σε όλα τα επίπεδα του μαθήματος, όπου είναι δυνατόν. Αυτό δεν μειώνει την διδακτέα ύλη, ούτε βέβαια και την εξεταστέα, από τη στιγμή που δεν αφορά σε ομοιόμορφη αφαίρεση των ίδιων ασκήσεων από όλους. Σημειώνουμε εδώ, πως πολλά σημαντικά και διαφορετικά διδάσκονται στα Μαθηματικά μέσω ασκήσεων

  •  «να αξιοποιείται ο διδακτικός χρόνος για περισσότερη αυτενέργεια των μαθητών»:είναι αυτή ακριβώς η αυτενέργεια των μαθητών που χρειάζεται άνεση χρόνου. Οι μαθητές δεν λειτουργούν (ειδικά στις μικρότερες τάξεις του γυμνασίου) με τον αναμενόμενο από εμάς ρυθμό. Τα παιδιά στις ηλικίες αυτές χρειάζονται εκπαίδευση και στον τρόπο που λειτουργούν και εργάζονται μέσα στις τάξεις, πολύ δε περισσότερο πως οργανώνουν τη σκέψη τους.

Σε κάθε περίπτωση, η ποσότητα της διδακτέας ύλης, όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν επιτρέπει παρά μόνο κατ’ εξαίρεση να αφήνουμε τους μαθητές να αυτενεργούν.

  •  «αποφυγή αποκλίσεων στον αριθμό περιόδων επανάληψης πριν από τη διεξαγωγή

 προγραμματισμένης αξιολογητικής άσκησης».

Δεν υπάρχει πουθενά στον προγραμματισμό του μαθήματος, πρόνοια για επαναλήψεις. Αυτό έχει επισημανθεί ως ένα από τα κύρια ελλείμματα χρόνου στον προγραμματισμό. Πέραν αυτού, για να αποφευχθούν οι «αποκλίσεις» θα πρέπει όλοι οι μαθητές σε όλη την Κύπρο να είναι των ιδίων δυνατοτήτων και του ιδίου επιπέδου.

Η επανάληψη πριν από την εξέταση (ή το διαγώνισμα) είναι απαραίτητη στα Μαθηματικά, όχι για να ξαναδιδάξουμε ότι διδάχθηκε τμηματικά στα μαθήματα, αλλά για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση των μερών και να οργανώσουμε συνολικά τις γνώσεις μας στο υπό εξέταση μέρος του μαθήματος.

  •  «κεφάλαιο Γεωμετρίας στην Α΄ Γυμνασίου (Ενότητα 6)»οι οδηγίες που αναφέρεται πως θα σταλούν, είναι ήδη εκτός χρόνου. Στα περισσότερα σχολεία ήδη βρισκόμαστε εντός της Ενότητας και έχουμε προχωρήσει σε ενέργειες όπως αυτές που αναφέρονται ή παρόμοιες.

Επαναλαμβάνω πως τα ερωτήματα και οι ανησυχίες μας δεν έχουν απαντηθεί κατ΄ ουδένα τρόπο. Πουθενά η επιστολή του ΔΜΕ δεν αναφέρεται στα λύκεια και δη στο μάθημα κατεύθυνσης Β΄ και Γ΄ λυκείου, όπου και το μεγαλύτερο πρόβλημα χρόνου. Δεν αναφέρεται, ακόμα, στην ανισότητα χρόνου που προκύπτει μεταξύ πιλοτικών και μη λυκείων ή τις διαφορές υπολογισμών των διδακτικών εβδομάδων κατά μάθημα (όχι μόνο κατά ειδικότητα).

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δηλώνουμε την απογοήτευσή μας από τον τρόπο που αντιμετωπίζει το ΥΠΠΑΝ τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του κλάδου μας. Οι «απαντήσεις» που μας δίνονται δείχνουν ότι υποτιμάται η επιστημοσύνη, η εμπειρία και η προσπάθεια όλων μας για το μάθημά μας και το καλό των μαθητών μας

Όλοι οι μαθηματικοί, σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές, παίρνουμε επιπλέον διδακτικές ώρες με κάθε ευκαιρία για να καλύψουμε την ύλη ή να κάνουμε επιπλέον εμπέδωση ή επανάληψη ή να λύσουμε απορίες ή … . Αυτό, δεν γίνεται επειδή είμαστε εμμονικοί με το μάθημα μας ή από αδυναμία να διδάξουμε σε ταχύτερους ρυθμούς. Γίνεται για ένα και μόνο λόγο: διδάσκουμε μαθητές και οι μαθητές χρειάζονται περισσότερο χρόνο διδασκαλίας για την ύλη που βάζουμε μπροστά τους. Ας γίνει μια καταγραφή των ωρών αυτών στα σχολεία, ίσως έτσι διαφανεί και η πραγματική ανάγκη μείωσης της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών.

Τέλος, θεωρούμε το θέμα των Πλαισίων Μάθησης των Μαθηματικών πρέπει να συζητηθεί με τον ίδιο τον ΥΠΠΑΝ. Πολύ σύντομα, μόλις σχηματιστεί το νέο ΚΣ του ΣΜΑΚ (έχουμε εκλογές Επαρχιακών Γραφείων αύριο 23/11/2022) θα ζητηθεί με τη μεσολάβησή σας συνάντηση με τον Υπουργό».
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


564