Συνταξιοδοτικό: Στήριξη συναδέλφων από ΟΕΛΜΕΚ


ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΩΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ*

 Η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό σκοπό είχε την ένταξη των συναδέλφων εκπαιδευτικών στο υφιστάμενο συνταξιοδοτικό, έτσι ώστε να μην υπάρχουν – και άλλες -  διαφορές μεταξύ των συναδέλφων όσο αφορά το θέμα αυτό (εφάπαξ Α, εφάπαξ Β) . Τελικά υπογράφτηκε μια συμφωνία, η οποία ενώ έμοιαζε σε αρκετά σημεία με το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό, υπήρχαν μερικές σημαντικές αποκλίσεις, τις οποίες η ΟΕΛΜΕΚ εντόπισε και ζήτησε τη διευθέτησή τους πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό και προχωρήσαμε στην υπογραφή της συμφωνίας φοβούμενοι την πιθανότητα να σταματήσει ο διάλογος και να μην επιτευχθεί για ακόμα μια φορά συμφωνία, θυσιάζοντας από την άλλη μερικούς συναδέλφους, συνεχίζοντας έτσι την ανισότητα μεταξύ των μελών της ΟΕΛΜΕΚ . Από τις αποκλίσεις ξεχωρίζω (α) την μη ένταξη των συναδέλφων που έχουν ήδη αφυπηρετήσει στο σχέδιο αυτό και (β) την υποχρεωτική καταβολή της εισφοράς που συμφωνήθηκε, από την πρώτη ημέρα διορισμού, ακόμα και πριν το 2011 όπου ίσχυε άλλο σχέδιο,  ενώ μόνιμοι συνάδελφοι (που έτυχε…) να μονιμοποιηθούν πριν το 2011 δεν κατέβαλλαν οποιαδήποτε εισφορά.

Τελικά, η πρόταση που ετοιμάστηκε και κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ήταν σε αρκετά σημεία διαφορετική από την αρχική συμφωνία ενώ λόγω του ότι η συζήτηση κατ’ άρθρο έγινε με κλειστές τις πόρτες, δεν μπόρεσε η Οργάνωσή μας να κάνει παρεμβάσεις, τόσο στα πιο πάνω θέματα που αναφέρω, όσο και στα θέματα που δημιουργούνται με τη νέα πρόταση. Μερικές από τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών και ΔΕΝ συμφωνήθηκαν αρχικά ήταν (α) η δυνατότητα με διάταγμα να αλλάξει το ποσοστό της εισφοράς στο νέο ταμείο, (β) το πιεστικό χρονικό διάστημα αποπληρωμής του οφειλόμενου ποσού, (γ) το νέο ταμείο θα είναι επενδυτικό με όλους τους κινδύνους που περιέχει αυτό.

Συμπληρωματικά θα ήθελα να τονίσω ότι μέσα από το διάλογο επιτεύχθηκε η κατάργηση της φορολόγησης του εφάπαξ για όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα αν είχαν εισφορές ή όχι πριν το 2011, αφού το αφορολόγητο εφάπαξ ισχύει μόνο σε ταμεία προνοίας όπου υπάρχουν κοινές συνεισφορές, ενώ επίσης τα άτομα που ήταν στον διάλογο κατάφεραν να ισχύσει η συμφωνία από την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας και όχι από την ημέρα ψήφισης της νομοθεσίας, αφυπηρετώντας έτσι ήσυχα με ένα αφορολόγητο εφάπαξ. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό έγινε για βελτίωση των όρων του σχεδίου σύνταξης τωνατόμων που συμμετείχαν στον διάλογο, εις βάρος του νέου σχεδίου σύνταξης και των «νεοεισερχόμεων εκπαιδευτικών» (με 15 χρόνια και βάλε…).

Τα άτομα στα οποία αναφέρομαι με υπηρεσία πριν το 2011, είναι μέλη της ΟΕΛΜΕΚ με ενεργή συμμετοχή στη δράση της ΟΕΛΜΕΚ τα τελευταία χρόνια όπως εγώ,  Θεράπων Θεράποντος Γ.Α ΔΗ.ΚΙ, ο Ελισσαίος Χριστοδούλου Γ.Α ΔΗ.ΚΙ, ο Στέλιος Κουτσίδης Γ.Α ΑΛΛΑΓΗ, ο Θεόδωρος Μιχαηλίδης Γ.Α ΑΛΛΑΓΗ, ο Στέλιος Στυλιανού Γ.Α ΑΛΛΑΓΗ, ο Κώστας Κωνσταντίνου Γ.Α Προοδευτική, Κυριάκος Ματθαίου Γ.Α Προοδευτική, ο Αντώνης Κτωρής Γ.Α ΑΛΛΑΓΗ, ο Στέλιος Μουσικός Γ.Α Νέα Πνοή, αλλά και πολλοί άλλοι. Τα ονόματα πρώην και νυν Γ.Α και μέλη της ΟΛΕΜΕΚ που επηρεάζονται είναι πολλά και η οργάνωσή μας ΟΦΕΙΛΕΙ να τα σεβαστεί, όχι για τα €5000 πάνω κάτω που πρέπει να πληρώσουν τα άτομα αυτά, αλλά για την υποχρέωση που έχει προς αυτούς για τους αγώνες που έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια! Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα αυτά παρέμειναν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε σύμβαση, με αποτέλεσμα να χάσουν πολλά δικαιώματα πχ. προσαυξήσεις, αξιολογήσεις, σύνταξη ενώ ο μισθός μας θα είναι σε βάθος χρόνου πολύ μικρότερος στην αφυπηρέτηση από κάποιον που διορίζεται τώρα.

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε την ευθύνη για την καθυστέρηση εκ μέρους της κυβέρνησης να καταθέσει πρόταση για το συνταξιοδοτικό και είναι απαράδεκτο να πληρώνουμε εμείς και πάλι την νύμφη!

Λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο πάνω θεωρώ ότι η ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει:

             I.        Ακόμα και τώρα να προσπαθήσει να κάνει σχετικές τροπολογίες στη Βουλή και αν αυτό δεν επιτευχθεί (παρόλο που σχετική επιστολή στάλθηκε προς την ΟΕΛΜΕΚ πριν την συνεδρίαση της Βουλής, τέτοιο θέμα δεν τέθηκε από την Οργάνωσή μας),

            II.        Να διαφωνήσει με τη νομοθεσία που θα ψηφιστεί στα σημεία που αναφέρομαι πιο πάνω.

          III.        Να πληρώσει τα έξοδα των μελών της που θα κινηθούν νομικά, για να διεκδικήσουν τα πιο πάνω,

          IV.        Να εγκρίνει την κατάργηση της εισφοράς μέλους από τα μέλη της που είχαν υπηρεσία πριν το 2011, ωσότου το ποσό που θα γλυτώσουν να αντιστοιχεί στο ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο καθένας ξεχωριστά για τις εισφορές τους στο νέο ταμείο για τα χρόνια πριν το 2011, χωρίς φυσικά  να σταματήσουν να είναι μέλη της οργάνωσης.

           V.        Να ενισχυθεί το ταμείο αλληλεγγύης της οργάνωσης και να δοθεί στα άτομα με υπηρεσία πριν το 2011, ανάλογα με τις εισφορές τους.

Είναι σημαντικό η ΟΕΛΜΕΚ να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με την απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που θα πρέπει να διακατέχει ένα συνδικαλιστικό όργανο και να πάρει τις αποφάσεις αυτές που θα βοηθήσουν στην ενότητα της οργάνωσής μας.

*Γενικός Αντιπρόσωπος ΔΗ.ΚΙ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


826